ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA30 kwietnia 2019
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgra Krescentego Grzegorza Marii Głazika

Zawiadomienie o obronie

Recenzja – prof. Halina Cader-Pawłowska

Recenzja – prof. Grzegorz Banaszkiewicz