ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA10 czerwca 2019
Wystawa grafiki pt. Terytoria. Granice autorstwa prof. Katarzyny Winczek

autorstwa prof. Katarzyny Winczek
z Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie.
Wystawa trwa od 12.06 do 21.06.2019
Otwarcie 12.06.2019 o godzinie 17:00

Mappa znaczy obrus
Pejzaż, obraz świata widziany z perspektywy podniebnej jawi się jako piękny, barwny teren, powierzchnia zdefiniowana liniami, określona w sposób naturalny przez ukształtowanie terenu, lub wyznaczony przez człowieka – drogi, kanały, granice państw, miast, pól i lasów. Rytm podziałów ułatwia orientację , pozwala zinterpretować przestrzeń, określić jej charakter. To, co zapisane na powierzchni, widoczne dla ludzkiego oka, skrywa inne linie i kształty – funkcjonujące w pamięci pokoleń nieistniejące już granice; miejsca czytelne, unaocznione dzięki nowoczesnej technice. Pod widzialną powierzchnią istnieją, jak archeologiczne relikty, dawne dzielnice, cmentarze, wsie i ludzkie siedziby. Granice rzeczywiste, byłe lub zaplanowane, są często historią wojen, ścierania się i wzajemnego wyniszczania. Uformowane przez czas linie podziału, kształty, zarysy miejsc i terytoria, te pod ziemią, i te na jej powierzchni, nakładają się na siebie, tworząc w jednostkowej pamięci skomplikowany, wielowarstwowy, zagmatwany wzór.
Cykl „Mappa” podąża w kierunku tworzenia grafik bazujących na kolejnych warstwach rysunkowych, powstających na jednej i tej samej powierzchni matrycy. Metalowa matryca przestaje być formą przyporządkowaną jednemu rodzajowi odbitki, staje się źródłem wielu różnych, zmieniających się z czasem prac graficznych. Wcześniejsze warstwy rysunkowe stanowią pewne ograniczenie następujących po sobie kreacji; będąc konsekwencją powziętego zamiaru, koncepcji twórczej. Zapisany na matrycy obraz, w dalszej fazie procesu przybiera charakter palimpsestu, staje się nieczytelny, „abstrakcyjny”. Otwartym pozostaje pytanie, w którym momencie graficzny obraz na matrycy zostanie określony jako „końcowy, ostatni”, zamykający etap. Takie podejście do tradycyjnej analogowej matrycy prowokuje wiele pytań wobec tworzonego obrazu i jego gatunkowej klasyfikacji.
(Wyraz „mapa” z łacińskiego <łac. mappa = obrus>, Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971)

Katarzyna Winczek
Urodziła się w Łodzi. Studia na kierunku wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Pracuje w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2012 kierownik Zakładu Grafiki, w 2012-2016 Prodziekan ds. Nauki Wydziału Sztuki. Kieruje Pracownią druku wklęsłego oraz Pracownią nietoksycznych technik grafiki. Jej obecne zainteresowania badawcze i artystyczne koncentrują się wokół nietoksycznych technik grafiki warsztatowej oraz związków sztuki i ekologii. Kierowała wieloma projektami badawczymi, min.: „Ekologiczne techniki sztuk graficznych”, projekt finansowany ze środków NCN, 2012-2015; „Obrazowanie graficzne – teoria, historia, praktyka”, badania statutowe na Wydziale Sztuki, 2012-2013; „Sztuka i ekologia – postawy artystyczne wobec zagadnienia ekologii w sztuce współczesnej”, badania statutowe na Wydziale Sztuki, 2016-2018