ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA7 października 2013
Wykaz Kursów
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w języku polskim i obcym dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14zapisy na wybrane wykłady odbywają w jednostce naukowo-dydaktycznej, która organizuje dany kurs w nieprzekraczalnym terminie go 18 października 2013 r.
Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14.Kursy proponowane przez Instytut Biologii:
Owady w życiu człowieka, dr hab. Mieczysław Mazur – wykład prowadzony w języku polskim.
Physiology of human behawior and cognition, dr hab. Grzegorz Formicki – wykład prowadzony w języku angielskim.
Nauka i sztuka, dr hab. Katarzyna Potyrała – wykład prowadzony w języku polskim.
Fotografia przyrodnicza, dr Łukasz Binkowski – wykład prowadzony w języku polskim.
Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii:
Historia judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, prof. dr hab. Wojciech Sady – wykład prowadzony w języku polskim.
Kulturowa tożsamość płci, dr Marzenna Jakubczak – wykład prowadzony w języku polskim.
Kursy proponowane przez Instytut Filologii Polskiej:
Interpretacja tekstów kultury popularnej, dr Magdalena Stoch – wykład prowadzony w języku polskim.
Computer-assisted text analysis: from plagiarism detection to distant reading, dr Maciej Eder – wykład prowadzony w języku angielskim.
Kursy proponowane przez Instytut Fizyki:
Wszechświat wokół nas, dr Waldemar Ogłoza – wykład prowadzony w języku polskim.
Przyrodniczo-filozoficzne aspekty fizyki, dr Irena Jankowska-Sumara – wykład prowadzony w języku polskim.
Podstawy energetyki jądrowej dla humanistów, dr hab. inż. Artur Błachowski – wykład prowadzony w języku polskim.
Fizyka jądrowa dla humanistów, dr hab. inż. Artur Błachowski – wykład prowadzony w języku polskim.
Wybrane aspekty fizyki środowiska przyrodniczego, dr Dorota Wierzuchowska – wykład prowadzony w języku polskim.
Astronomy and the Development of Civilisation, dr Grzegorz Stachowski – wykład prowadzony w języku angielskim.
Kursy proponowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:
Utopia książki w czasach stalinizmu w Polsce, dr hab. Andrzej Dróżdż – wykład prowadzony w języku polskim.
Information Architecture, dr Stanisław Skórka – wykład prowadzony w języku angielskim.
Kurs proponowany przez Instytut Matematyki:
Elements, dr hab. Tomasz Szemberg – wykład prowadzony w języku angielskim.
Kurs proponowany przez Instytut Nauk o Wychowaniu:
Global Education, dr Ewa Pająk-Ważna – wykład prowadzony w języku angielskim.
Kurs proponowany przez Instytut Neofilologii:
Mentalność i obyczajowość współczesnych Rosjan, dr hab. Dorota Dziewanowska – wykład prowadzony w języku polskim.
Kursy proponowane przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej:
Kompetencje emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w przestrzeni społecznej, dr Barbara Górecka-Mostowicz – wykład prowadzony w języku polskim.
Kulturowe konteksty edukacji, dr Ewa Żmijewska – wykład prowadzony w języku polskim.
Systemy szkolne państw i społeczności niemieckojęzycznych, dr hab. Krzysztof Kraszewski – – wykład prowadzony w języku polskim.
Kursy proponowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:
English for Academic Purposes, mgr Anna Chudzik – wykład prowadzony w języku angielskim.
English at Work, mgr Anna Chudzik – wykład prowadzony w języku angielskim.
Język niemiecki dla celów akademickich, mgr Anna Chudzik – wykład prowadzony w języku niemieckim.
Język niemiecki dla potrzeb rynku pracy, mgr Anna Chudzik – wykład prowadzony w języku niemieckim.
Język rosyjski dla celów akademickich, mgr Anna Chudzik – wykład prowadzony w języku rosyjskim.
Język rosyjski dla potrzeb rynku pracy, mgr Anna Chudzik – wykład prowadzony w języku rosyjskim.