ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Struktura

Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej 

 

 

 • Zakres badawczy Instytutu

  Zagadnienia formy dzieł plastycznych, ich konekstualizacji i interpretacji oraz procesów twórczych i badawczych, w szczególności w zakresie malarstwa sztalugowego i monumentalnego, murali, kolażu, rysunku, figuratywnej i niefiguratywnej rzeźby współczesnej, ceramiki, intermediów, instalacji, wideo instalacji, sztuki performance, sztuki sieci.

  Zagadnienia z zakresu animacji kultury i edukacji artystycznej, metodyki nowatorskich praktyk edukacyjnych, partycypacyjnych i włączeniowych. Działań edukacyjnych w szkołach, instytucjach kultury, podmiotach trzeciego sektora (stowarzyszeniach i fundacjach) oraz
  w obszarze art-biznesu.

  Badania z zakresu metod arteterapii.

  Wybrane obszary badań pracowników jednostki:

  1. Przestrzeń zewnętrzna rzeźby figuratywnej.
  2. Futuryzm metafizyczny w rzeźbie figuratywnej.
  3. Analiza narracji historycznych, etnograficznych, socjologicznych jako kontekst poszukiwań badawczo-artystycznych
  4. Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Środkowej jako inspiracja działań z zakresu Animacji Kultury.
  5. Analiza tematu nieprawidłowości, zakłócenia, dysfunkcji, anomalii, odchyleń – prace
  w technice malarstwa olejnego.
  6. Badanie tematu cielesności w dobie posthumanizmu.
  7. Rysunek skórny, ciało jako podobrazie, człowiek jako obraz, dzieło o pewnej żywotności,
  przekaz, oznaczanie, przekazywanie wiadomości (tatuaż).
  8. Zagadnienia dotyczące struktury formalnej dzieła malarskiego:
  – symboliczny wymiar koloru, jako widzialnego znaku wartości duchowych; filozofia koloru łącząca barwy z emocjami, ekspresja koloru oparta na skojarzeniach archetypicznych
  – metafizyczne znaczenie światła, interpretacja światła w kategorii epifanii
  – relacja światła i cienia, teologia ciemności i kontemplacyjny sens mroku
  9. Zagadnienia synestezji i syntezy języka malarstwa i muzyki.
  10. Miasto, zbiorowość, maszyna, technika w malarstwie współczesnym.
  11. Relacje współczesnego malarstwa i fotografii.
  12. Możliwości ekspresji plastycznej współczesnej ceramiki artystycznej.
  13. Badanie właściwości języka sztuki performance w kontekście optyki poststrukturalistycznej oraz neokonserwatyzmu.
  14. Eksperymentalne zestawienia gramatyki nowych mediów z tradycyjnymi strategiami i narracjami sztuki nowożytnej.
  15. Sztuka socjologiczna i krytyczna w ramach aktualnych dyskursów społecznych
  16. Współczesny symbolizm i ekspresja w malarstwie, rysunku i grafice.

 • dr Łukasz Murzyn – Dyrektor Instytutu

  Urodzony w 1982 roku w Krakowie. Od 2002 do 2007 roku studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2005 roku odbył staż  w Hogeschool voor de Kunsten w Utrechcie (Holandia). W 2013 roku uzyskał doktorat na ASP w Krakowie.

  Wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  Uprawia malarstwo, tworzy performance oraz instalacje i wideoinstalacje. Autor kilkunastu prezentacji indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Animator postdyscyplinarnego projektu WYSOKA KULTURA.

  https://lukaszmurzyn.com/
  http://wysokakultura.blogspot.com/

 • dr Jacek Pasieczny – Kierownik Katedry

  Urodzony w 1978 r. w Zamościu. W roku 2003 ukończył Wydział Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Sławomira Karpowicza oraz prof. Stanisława Rodzińskiego (dyplom z wyróżnieniem). W latach 2001–2004 studiował w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze w pracowni prof. Johannes’a Grutzke i prof. Petera Angermann’a. W roku 2011 otrzymał tytuł doktora. Stypendysta DAAD oraz Ministra Kultury i Sztuki.

  Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Ukrainie. Od 2013 r. pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Organizator, współorganizator i uczestnik licznych akcji organizowanych przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.

  http://jacek.pasieczny.com/

 • prof. UP Grażyna Borowik-Pieniek

  Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1979 r. otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Na tym samym wydziale uzyskała I i II stopień kwalifikacji w dziedzinie malarstwa. Artystka, pedagog, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  W latach 2009–2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, działaniami w przestrzeni, sztuką performance i poezją. Uczestniczyła w ponad dwustu prezentacjach w Polsce i za granicą. Zajmuje się również krytyką artystyczną, teksty o sztuce publikuje w magazynach literackich i artystycznych (Format, Rita Baum, Dekada Literacka). Od roku 1982 do roku 2013 kierowała Galerią Zejście, a od roku 2000 Galerią Albert w Krakowie.

  W roku 2007 zorganizowała na Wydziale Sztuki studia podyplomowe Arteterapia – sztuki plastyczne, których jest kierownikiem. Jest współautorką programu i planu studiów doktoranckich. Od 1982r. opiekuje się Kołem Artystyczno-Naukowym Studentów.

 • prof. Piotr Jargusz

  Malarz, profesor zwyczajny. Urodził się i mieszka w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa i Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
  Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów: Stanisława Rodzińskiego, Zbyluta Grzywacza, Janusza Orbitowskiego, Zbigniewa Grzybowskiego, Włodzimierza Kunza, Stanisława Wejmana. Ukończył Studium Pedagogiczne u prof. Adama Brinckena. Realizuje idee malarstwa w przestrzeni społecznej. Swoje malowane na szarych, pakunkowych papierach obrazy nakleja na słupy ogłoszeniowe. Realizuje projekty animacyjne. Prowadzi między innymi autorską pracownię malarstwa i pracownię projektów w przestrzeni społecznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zrealizował 81 indywidualnych prezentacji malarstwa w kraju i za granicą. Autor tekstów o sztuce. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat Nagrody Ars Quaerendi za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury Małopolski.
  Członek Stowarzyszenia Otwarta Pracownia.
  Członek Forum Kraków.

  Film
  Portfolio – KLIK
  Informacje

 • prof. Romuald Oramus

  Urodzony w 1953 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1974–1979). Dyplom zrealizował w pracowni prof. Adama Marczyńskiego wraz z graficznym aneksem w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. Zajmuje  się malarstwem sztalugowym oraz grafiką warsztatową, pisze także teksty o sztuce.

  Prace w zbiorach prywatnych i publicznych, m.in.

  • Muzeum Narodowego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Muzeum Śląskiego w Katowicach,
  • Miejskiej Galerii Sztuki (BWA) w Nowym Sączu,
  • Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie n. Odrą,
  • kolekcji Verband der Deutchen Automatenindustrie e.V (VDAI) w Berlinie.

  Jest współautorem programu i organizacji 5-letniego kierunku studiów Malarstwo.

 • prof. Małgorzata Olkuska

  Ur. 1953 w Krakowie. Studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 1978 r. W 1984 roku była stypendystką rządu francuskiego w Paryżu. Od 2005 roku jest profesorem tytularnym w dziedzinie sztuk plastycznych. Uprawia rzeźbę i malarstwo.

  Jej prace znajdują się w zbiorach m. in.:

  • Muzeum Narodowego w Krakowie,
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
  • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,

  a także w kolekcjach i galeriach prywatnych w Niemczech, Szwecji i Holandii. Prace swe pokazywała na ponad 20 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych w kraju i za granicą.

  Wielokrotnie była nagradzana, m. in. w ogólnopolskim konkursie na projekt pomnika Juliusza Słowackiego w Warszawie w 1980 roku, międzynarodowym konkursie na projekt pomnika Janusza Korczaka w Warszawie, czy Złotym Laurem Fundacji Kultury Polskiej „za mistrzostwo w sztuce rzeźbienia”.

 • prof. Stanisław Sobolewski

  Urodzony w 1952 r. w Krakowie. Studiował Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (1971–1976) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (1974–1979). Uzyskał dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego w 1979 r. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał w 2000 roku. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe.

  Prace swe pokazywał na 24 wystawach indywidualnych i ok. 100 zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace m in. w zbiorach:

  • Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Muzeum Miejskie Vukovar (Chorwacja),
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach.

  Zatrudniony w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie od 1979 roku. Prowadzi zajęcia z malarstwa.

 • dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela

  Urodziła się w 1976 w Limanowej. Mieszka i pracuje w Przebieczanach. W latach 1997–2002 studiowała na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W 2002 obroniła dyplom z wyrуżnieniem. W 2009 r obroniła doktorat pt. „Badanie serca” na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym. Jej twуrczość zaliczana jest do surrealizmu ekspresyjno-symbolicznego. W swoich obrazach nawiązuje do tradycyjnej tematyki portretu i krajobrazu.

  Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i 30 indywidualnych. W 2016 zdobyła Grand Prix Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 4. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, Jesienne Konfrontacje, BWA Rzeszów. W 2015 zdobyła Nagrodę specjalną z III Piotrkowskim Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim. W 2012 znalazła się w finale międzynarodowego konkursu Strabag w Wiedniu. W 2011 była nominowana do nagrody Paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne. W 2010 otrzymała I nagrodę w 8. Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2010 w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. W latach 2010-1012 była współtwórcą i koordynatorem międzynarodowego projektu artystycznego Przedmieścia realizowanego przez ASP w Krakowie z partnerami z Wiednia i Ostrawy. Pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Sztuki.

  www.wielekmandrela.pl

  www.facebook.com/wielekmandrelamalarstwo/

  www.instagram.com/wielekmandrela

 • dr hab. Marek Batorski

  Urodzony w 1967 r. w Szczebrzeszynie. Autor projektów, wystaw, koncertów będących synestezją malarstwa i muzyki – „Kolor, forma, dźwięk”, „Transkrypcje”. Saksofonista jazzowy.

  Autor ponad 20 wystaw indywidualnych organizowanych w Polsce i wielu krajach europejskich m.in. w Krakowie, Monachium, Norymberdze, Ołomuńcu, Kopenhadze, czy Budapeszcie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. Wyróżnienie „Art & Business” w IV Międzynarodowym Biennale Pasteli (Nowy Sącz 2008), Wyróżnienie Honorowe na Salonie Malarstwa i Rzeźby Związku Polskich Artystów Plastyków, Kraków.

 • dr Agnieszka Daca

  Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Odbyła studia podyplomowe w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu.

  Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 prowadzi zajęcia w zakresie rysunku i malarstwa, a od 2015 roku także Pracownię Struktur Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2014 roku uzyskała stopień doktora w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

  Prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych w Krakowie, Paryżu, Warszawie, Łomży, Norymberdze, Bordeaux, Anglet, Irun i Bayonne.

  Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i we Francji oraz w Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Japonii, Luksemburgu, Wenezueli, Dominikanie, Togo, Chorwacji, Tajwanie, Korei, Niemczech, Hiszpanii.

  Otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Artyści Świata” w Paryżu, nagrodę Stowarzyszenia Montreuil Culture, zdobyła pierwszą nagrodę Salonu Niezależnych w Saint Jean de Luz we Francji oraz w konkursie „Adour – Bidasoa” w Irun w Hiszpanii. Uzyskała stypendia: Miasta Paryża, Rządu Francuskiego, Miasta Krakowa, Ministra Kultury i Sztuki, Kunsthausu w Norymberdze oraz stypendium doktorskie krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

  http://agnieszkadaca.blogspot.com/

 • dr Agata Agatowska

  Urodziła się w 1976 roku w Oświęcimiu. Studiowała rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom magisterski obroniła w 2001, a doktorat – w 2012 roku. Edukację artystyczną kontynuowała w Kunstakademie w Düsseldorfie w Niemczech. Dyplom uczelni otrzymała w 2012 roku.
  Jest laureatką nagrody Darmstädter Sezession, w Darmstadt w Niemczech (2008) oraz Grand Prix na 5. Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko w Słupsku (2008). Została uhonorowana wyróżnieniem Miasta Oświęcim w Dziedzinie Kultury (2013) oraz tytułem Osobowość Roku 2017, w kategorii kultura w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” (2018).

  W latach 2002–2006 współpracowała z Velvets Theater w Wiesbaden, jako aktorka pantomimy.

  Od 2017 związana jest z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie wykłada rzeźbę i rysunek.

  http://agataagatowska.eu

 • dr Krzysztof Gil

 • dr Krzysztof Marchlak

  Urodził się w 1987 w Żelechowie. Mieszka i pracuje w Krakowie. W latach 1987 – 2012 studiował na ASP w Krakowie na wydziale malarstwa, kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W 2012 r obronił dyplom pod kierunkiem prof. A Brinckena. Od 2013 roku uczestnik Środowiskowych Studiów Doktoranckich pod opieką prof. Z. Bajka Zajmuje się malarstwem sztalugowym, fotografią, tworzy instalacje instalacją. W swoich malarskich poszukiwaniach, zgłębiając zagadnienia związane z fizycznością ciała, łączy elementy abstrakcyjne i surrealistyczne reinterpretując malarsko organiczne kształty wywołujące wielorakie skojarzenia.

  Jest autorem kilku wystaw indywidualnych i uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
  Obecnie pracuje również w Dziale Edukacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. W latach poprzednich współpracował m.in. z Muzeum Narodowym i Muzeum Etnograficznym w Krakowie, oraz Peggy Guggenheim Collection w Wenecji.

  Ważniejsze wystawy indywidualne:

  • Ślady czasu, Galeria na Czystej, Wrocław, 2016
  • Gdy robi się ciemno, Galeria Olympia i hotel Best Western, Kraków,2014
  • IN&OUT, Galeria Floriańska 22, Kraków, 2015
  • Biel i czerń, Galeria GIL, Kraków 2015

  Wystawy zbiorowe:

  2016
  • Bajka, Lwowka Galeria Narodowa, Ukraina
  • Introductio, Galeria Promocyjna ASP w Krakowie, Kraków
  • Introductio, Galeria Gil, Kraków
  • Wymiary wolonści, Galeria Szyb Wilson, Katowice

  2015
  • 16 lat, Galeria Olympia, Kraków
  • Infrastruktura kopalni, Galeria DK Bielszowice, Bielszowice
  • In Attatch, Galeria POSK, Londyn
  • Dramat Wolności, Wojewódzka Biblioteka, Kraków
  • Wilgoć, Galeria Cellar, Kraków
  • The Repetition, Polish Institute of Arts and Sciences, Nowy Jork
  • Exercise, Galeria Platan i Galeria Latarka, Polski Instytut, Węgry
  • Spojrzenia, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków

  2014
  • …po deszczu, Galeria Szara, Cieszyn, Polska
  • Exercise III, Center of Creative Practices, Dublin
  • GAZ, TELPOD, Kraków
  • Exercise II, James Howe Gallery, Nowy Jork
  • Dramat Wolności, Muzeum Zapałek, Częstochowa
  • Dramat Wolności, Areszt Śledczy w Krakowie
  • Recognation, Muzeum Zagłębia, Będzin
  • Pociąg do Zabłocia, Studio Zabłocie, Kraków
  • BOX: KRAKÓW, Galeria Indusrta, Brno, Republika Czeska
  • Exercise, Narodowa Galeria Sztuki, Lwów, Ukraina
  • Trzy Bajki, Galeria Kotłownia, Kraków
  • Resurection II, Galeria Impresja, Zabrze

  2013
  • Obraz językiem uniwersalnym, Centrum L. Zamerhofa, Białystok
  • Obraz językiem uniwersalnym, Galeria DAP2 Warszawa
  • Artbook. Nowe funkcje książki, Małopolski Ogród Sztuki, Kraków
  • Haunting, Galeria Floriańska 22, Kraków
  • Projekt EA,CK Zamek, Poznań

  2012
  • Hotel Forum II, Hotel Forum, Kraków

  www.marchlak.wix.com/marchlak

 • mgr Natalia Kopytko

  W latach 2002-2007 studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie  oraz  na UPV w Walencji. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Józefa Murzyna w 2007r. Doktorantka Wydziału Sztuki UP w Krakowie od 2014r. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programy Młoda Polska w 2016 roku.

  W 2010 roku  brała udział w Międzynarodowym Sympozjum w Drewnie w Mugli w Turcji oraz w sympozjum dotyczącym sztuki w przestrzeni publicznej „Obey or not to be Obey” w 2015 roku w Luksemburgu. W 2014 roku brała udział w międzynarodowym projekcie Garego Basemana „Mythical Creatures” na Ukrainie.

  Pracuje w rożnych mediach, ceramice plastiku tkaninie, tworzy krótkie filmy eksperymentalne. W swoich projektach porusza problemy związane z czasem, wspomnieniem i pamięcią. Artystka brała udział w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Najważniejsze projekty to cykl instalacji “I”m not digital” oraz “Woods”.  Od 2010 roku Natalia Kopytko współtworzy z Marcinem Sipiorą pracownię ceramiki – Diploo Studio. Obiekty które powstają w Diploo Studio inspirowane są szeroko pojęta popkulturą ale także historiami zaczerpniętymi z dzieciństwa, ze świata wyobraźni i fantazji. Bezpośredni wpływ na ich twórczość mają współczesne ruchy w sztuce takie jak LowBrow, Street Art, Design Toys, Popsurrealism, Vaporwave, Seapunk, Postinternet.

  Ich projekty pojawiły się w wielu publikacjach min w albumie wydawnictwa ART POWER z Hong Kongu  – „Material+creative products” (2013r.)  oraz w albumie wydawnictwa MONSA  z  Barcelony – „Art Of Ceramics” (2014r.).

  http://nataliakopytko.tumblr.com/
  http://www.diploo.pl/

 • mgr Ernest Ogórek

 • pracownik naukowo-techniczny: mgr Andrzej Najder

  Ur. 1971 r. Historyk, fotograf, grafik, przewodnik po Krakowie i pilot wycieczek. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister Historii. W swoich działaniach łączy pasję fotograficzną z grafiką użytkową. Zajmuje się projektowaniem okładek i layoutów, typografią, składem publikacji, fotoedycją oraz fotoreportażem. Autor opracowań wielu map historycznych, geograficznych i żeglarskich.

  W okresie 1996–2002 redaktor i grafik Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej, Wielkiej Historii Polski, Popularnej Encyklopedii Powszechnej wydawanych przez wydawnictwo FOGRA. Zajmował się wówczas redakcją tekstu, kwerendą ikonografii i fotoedycją. Od 2002 do 2014 fotoedytor i grafik w wydawnictwie GÓRY, gdzie był odpowiedzialny kompleksowo za proces wydawniczy magazynu GÓRY, projekt i przygotownie makiet, skład tekstu i opracownie fotografii oraz map do druku. Jeden z autorów numerów specjalnych Fotoedycja poświęconych fotografii górskiej i wspinaczkowej. Zajmował się również składem książek, przewodników i materiałów promocyjnych.

  Od 2003 roku współpracuje z Wydawnictwem Literackim, Pascalem, Avalon, WSiP, Światem Książki, Instytutem Pamięci Narodowej. Dla wydawnictw Pascal i Avalon zaprojektował layouty i okładki oraz przygotował do druku kilkadziesiąt publikacji naukowych, beletrystycznych i poświęconych hobbby. Współorganizator wystaw i akcji organizowanych przez Wydział Sztuki UP: Festiwal Nauki, Pogromcy Bazgrołów, Wydział Sztuki w Mieście.

  W z dr hab. Małgorzatą Niespodziewaną-Rados pracuje nad rozbudową pracowni poligrafii, introligatorni i drukarni cyfrowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.

  Od 2016 roku prowadzi własne zajęcia z przedmiotu Fotoedycja i fotografia wydawnicza na kierunku sztuka i media na wydziale sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  W 2018 współzałożyciel i uczestnik „Teki mazowieckiej”. Cyklicznej teczki zawierającej prace graficzne studentów i absolwentów.

  Autor indywidualnej wystawy fotografii Irlandia w 2018 roku w holu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego na ul. Podchorążych 2.

  Instagram: pracownia_print_up

 • pracownik naukowo-techniczny: mgr Stanisław Wójcicki