ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Katedra Komunikacji Wizualnej

Katedra Komunikacji Wizualnej

 

 

 • Obszar badawczy

  • Psychofizjologia widzenia: działania wizualne badające możliwość poszerzenie percepcji przestrzeni, badanie wpływu oświetlenia na subiektywny odbiór barw; opis wrażeń barwnych jako przeżyć, wpływ percepcji na interpretację obrazu, obiektu, rzeczywistości itp.
  • Biodesign jako analiza funkcjonalności i ergonomii wzorów i obiektów pozyskanych z natury
  • Działania wizualne włączające percepcje innych zmysłów, w tym zmysł słuchu, dotyku i zmysł poczucia przestrzeni
  • Design jako odpowiedź na potrzeby estetyczne i psychiczne człowieka
  • Design jako nowa „sztuka”
  • Naukowe aspekty procesu twórczego: granica sztuki i projektowania, projektowanie konceptualne, funkcjonalizm, relacja człowiek-przedmiot
  • Książka i jej relacja z mediami elektronicznymi: korelacja formy i treści książki – medium jako przekaz, liberatura
  • Zagadnienia kryzysu funkcjonalizmu (minimalizm, maksymalizm, ornament, funkcje nieutylitarne)
  • Semantyka designu (obiekt, przedmiot, wzór, znak, krój)
  • Hybrydowość projektowania (demarkacja dziedzin designu i jej negowanie)
  • Design krytyczny i eksperymentalny
  • Środki współczesnego kształtowania przestrzeni: technologia, natura, sztuka i ich wzajemne relacje (wpływ na poszczególne fazy procesu projektowego oraz efekt końcowy)
  • Poszukiwanie nowych funkcji, materiałów, technologii, mechanizmów odniesieniu do przestrzeni obiektów, produktów
  • Łączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z technikami tradycyjnymi, nie zapominając o artystycznym charakterze pracy projektanta
  • Zagadnienia komunikacji wizualnej: obraz, znak, informacja, medium
  • Design medyczny, w tym wspomagający terapię osób niepełnosprawnych
  • Design zrównoważony ekologicznie, projektowanie dla gospodarki w cyklu zamkniętym, model design build studio w edukacji, projektowanie dla lokalnych społeczności, projekty konsultowane społecznie, open source, projektowanie uniwersalne
  • Projektowanie dla osób starszych
  • Projektowanie dla dzieci ((rozwój małej i dużej motoryki)
  • Projektowanie wnętrz: publicznych i mieszkalnych, mebli unikatowych, oświetlenia
  • Projektowanie wystaw (scenografia muzealnicza jako forma narracji; wystawa w formie filmu, film w formie wystawy; projekt wystawy w formie filmu dokumentalnego; web documentary jako forma ekspozycji muzealnej; projektowanie wystaw crossmedialnych; ruch ciała jako forma percepcji wystawy; ergonomia ekspozycji muzealnych)

 • prof. Grażyna Brylewska – Dyrektor Instytutu

  W latach 1968–73 studiowała na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie UA). W roku 1973 z wyróżnieniem obroniła dyplom z malarstwa, z aneksem z tkaniny u profesor Magdaleny Abakanowicz. W latach 1979/80 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu. Współtworzyła krakowską Galerię BB.

  Zajmuje się również działalnością kuratorską. Wielokrotnie współpracowała z Galerią In Zabo w Norymberdze i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Jest członkiem Rady Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

  Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych; od 1973 roku uczestniczyła w około 250 wystawach zbiorowych. Za swoje prace otrzymała nagrody i wyróżnienia: m.in. Grand Prix na ConsumentART w Norymberdze (1993), III (2003), II (2006) i II (2012), nagrodę w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Książki (Warszawa). Jej prace znajdują się w zbiorach: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, PATIO Centrum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, Savaria Museum w Szombathely na Węgrzech, Stołecznym Biurze Wystaw Artystycznych (SBWA) w Warszawie, zbiorach miasta Rauma w Finlandii, Cook Collection w Chicago oraz Musee Jean-Lurcat et de la Tapiserie Contemporaine w Angers (Francja).

 • dr Marcin Klag – Kierownik Katedry

  Projektant, absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Specjalizuje się w projektowaniu komunikacji wizualnej, książek i czasopism. W kręgu jego zainteresowań projektowych istotną rolę odgrywa książka i jej relacja z mediami elektronicznymi. Pracę doktorską na ten temat (Wydział Form Przemysłowych – atlas postaci) pod kierunkiem prof. Władysława Pluty obronił na macierzystym wydziale. Dyplom magisterski (Spotkanie – projekt stołu i krzeseł) uzyskał w Katedrze Metodyki Projektowania WFP ASP pod opieką prof. Marii Dziedzic.

  Przez kilkanaście lat pracował w Małopolskim Instytucie Kultury zajmując się, oprócz projektowania, problematyką dziedzictwa kulturowego w edukacji. Sprawował opiekę merytoryczną nad konkursem plastyczno-edukacyjnym „Skarby Małopolski” w którym prowadził również szkolenia dla nauczycieli. Opracowuje i prowadzi warsztaty dla dorosłych i młodzieży wykorzystując elementy dziedzictwa kulturowego w edukacji przedmiotowej. Prowadzi zajęcia z komunikacji wizualnej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Europejskiej.

  Członek redakcji i redaktor graficzny pisma „Witkacy! – czyste dusze w niemytej formie”. Przez kilka lat członek redakcji kwartalnika „Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni”, gdzie był również odpowiedzialny za formę, oraz miesięcznika „Bikeboard – magazyn rowerowy”, gdzie prowadził dział testów sprzętu. Współpracuje z wieloma instytucjami prowadząc działalność projektową.

 • dr Katarzyna Wojdyła 

 • dr Przemysław Paliwoda

  Zajmuje się projektowaniem graficznym, z naciskiem na aspekt formalny i komunikacyjny, szczególnie projektowaniem identyfikacji wizualnej, znakiem, typografią, projektowaniem do druku.

  Publikacje projektów w: 2+3d, Ottagono, ElleDeco, Projekt, Obieg, Designum, Anti Magazine. 2002 Laureat Marksmann Design Award. Zajmuje się również działaniami artystycznymi o charakterze intermedialnym, z wykorzystaniem cyfrowych technik konstrukcji i przetwarzania obrazu oraz formami przestrzennymi, od obiektu po działania w czasie.

  www.ppdesign.50webs.com

 • dr Anna Zabdyrska

  Projektantka, kuratorka i autorka wystaw. Studiowała na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i paryskiej ESAG. W 2009 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako projektantka grafiki współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury tworząc i ilustrując kwartalnik „Autoportret”.  Współpracuje z Zamkiem Cieszyn jako projektantka i kuratorka. W latach 2009–2011 współpracowała z Muzeum Etnograficznym w Krakowie jako autorka wystaw i identyfikacji wizualnej festiwalu  „Rzecz Małopolska. Etnodizajn festiwal”.

  Projektuje dla licznych instytucji kultury, współpracuje z krakowskimi galeriami i muzeami.

  www.annazabdyrska.com

 • dr Daria Malicka

 • dr Marcin Urbańczyk 

 • mgr Olga Turkiewicz 

 • mgr Monika Chrabąszcz-Tarkowska

  Projektantka grafiki i fotografka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych. W ramach stypendium studiowała też na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technicznego w Brnie, w Czechach.

  Projektuje przede wszystkim dla instytucji kultury – obecnie związana głównie z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Współzałożycielka krakowskiej inicjatywy Dobre Cechy w której odpowiada za stronę graficzną i fotograficzną. Asystentka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.

 • mgr Karolina Szafran

 • pracownik inż-tech: mgr Marcin Koterwa