ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Katedra Intermediów

Katedra Intermediów

 

 

 • Zakres badawczy

  Katedra Intermediów. Zakres problematyki artystyczno-naukowej.
  dr hab. Maria Wasilewska

  Dzisiejszy świat jest niezwykle złożony i wielowymiarowy. Nie ma jednego uniwersalnego modelu,
  wg którego można by zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość a także żyć i tworzyć. Ponadto żyjemy w czasach nieograniczonego dostępu do informacji, z najdalszych zakątków świata, jednak nie sprawiają one, że wiemy więcej. Powodują raczej pewien rodzaj zagubienia, a jednocześnie sprawiają, że szukamy nowych rozwiązań i wzorców. Płynna rzeczywistość Baumana stawia nas; twórców, w pozycji nieustannego konstruowania przy jednoczesnym dekonstruowaniu nowych znaczeń.

  Wydaje się, że dzisiejsza sztuka, aby zachować konieczną kompatybilność z teraźniejszością, powinna odpowiadać nowym wyzwaniom. Tradycyjne formy sztuki wydają się niewystarczające, aby wyrazić świat i współczesnego człowieka. Pomocna w tym staje się interdyscyplinarność, główny kierunek działań artystyczno-naukowych Katedry Intermediów. Wychodzenie poza utarte granice, wzorce, sięganie do różnorodnych źródeł oraz łączenie dziedzin stają się koniecznością.

  Skutkuje to budowaniem nowego języka komunikacji pozawerbalnej. Język wizualny, którym posługujemy się jako artyści, ma swoje odniesienia w tradycyjnych formach wypowiedzi artystycznej, takich jak fotografia, malarstwo, grafika i działania przestrzenne. Korzystając z osiągnięć na tych płaszczyznach stawiamy pytania o ich granice, próbujemy je rozciągać i dostosowywać do potrzeb współczesnego człowieka i świata. Budujemy wielowątkowe, zróżnicowane wypowiedzi artystyczne szukając jak najwłaściwszych środków wyrazu, których fundamentem są różnorodne dziedziny nauk humanistycznych i ścisłych. Eksperymentujemy łącząc różne dziedziny i budując nowe formy narracji. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstają najbardziej komplementarne wypowiedzi odnoszące się do aktualnych czasów.

  Główny obszar badań Katedry Intermediów, to obraz rzeczywistości szeroko rozumianej, wraz ze swoją różnorodnością i zmiennością pod wpływem czasu, wydarzeń i aktualnych problemów. Obraz przestaje być statyczny, staje się migotliwym, zmiennym obiektem ukazującym, jak w soczewce heterogeniczność naszej codzienności. Używając fotografii stawiamy przewrotne pytania o jej koniec, a jednocześnie zwracamy uwagę na możliwości manipulacji obrazem i treścią. Swoich działań na polu sztuki nie ograniczamy jedynie do budowania tzw. „dzieł sztuki”. Działamy zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i otwartej, w skali makro i mikro. Poszerzając pole sztuki wchodzimy również w przestrzeń społeczną. Interesują nas umiejętności pracy wspólnej w obrębie społeczności wykluczonych, wzmacnianie ich pewności siebie oraz wspieranie poczucia możliwości samostanowienia, czy samokształcenia.

  Interdyscyplinarność rozumiemy jako sposób swobodniejszego poruszania się w dzisiejszym, zmiennym, złożonym świecie oraz sposób na tworzenie sztuki. Badania artystyczno-naukowe Katedry Intermediów są próbą odpowiedzi na wyzwania, które stawiają przed każdym z nas, obecne czasy.

  Obszar badawczy:
  • Strategie intermedialne jako forma zapisu, rejestracji i przetwarzania/krytyki rzeczywistości
  • Site-specific oraz różne formy działań w przestrzeni publicznej
  • Splatanie świata techniki z formą rysunkowo-malarską
  • Przenikanie klasycznie rozumianej płaszczyzny obrazu z przestrzenią trójwymiarowej instalacji
  • Problem narracyjności w sztukach wizualnych
  • Systemowe badanie relacji językowych sztuki, estetyki i życia
  • Projektowanie intermedialne wspomagające zdolności uczenia się osób niepełnosprawnych

 • dr hab. Beata Długosz – Kierownik Katedry

  Ur. w 1978 r. Mieszka i pracuje w Krakowie. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora w zakresie fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej (PWSTiTV). Jest laureatką Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa.

  Jej twórczość skupiona jest wokół zjawiska światłoczułości. Najczęściej posługuje eksperymentami bezkamerowymi oraz tradycyjnym warsztatem fotografii czarno-białej.

  www.beatadlugosz.blogspot.com

 • dr hab. Maria Wasilewska prof. UP

  Ur. w 1971 r. w Toruniu, mieszka i pracuje w Krakowie. Dyplom z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w 1996 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się instalacją, realizacjami site specific i environment, tworzy obiekty przestrzenne, wideo. W swoich pracach często wykorzystuje dźwięk. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008).

  Nagroda specjalna galerii w Mediolanie „Amy-D Arte Spazio” na wystawie 7th International Arte Laguna Prize w Arsenale w Wenecji (2013). Wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą między innymi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Mediolanie, Wenecji, Hamburgu, Berlinie, Lejdzie, Sztokholmie.

  Od 2010 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  www.mariawasilewska.com

 • dr hab. Sebastian Wywiórski prof. UP

  Ur. w 1974 roku w Krakowie. 1996–2001 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Sławomira Karpowicza. Uzyskanie stopnia doktora w 2010 roku. Stypendysta Prezydenta Miasta Krakowa oraz Fundacji „Grizella”.

  Wystawy indywidualne między innymi w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Frankfurcie, Poczdamie. Udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii.

  Od 2010 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  www.wywiorski.format.com

 • dr Lech Kolasiński

  Ur. w 1986 roku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w II pracowni interdyscyplinarnej. Dyplom u dr hab. Grzegorza Sztwiertni, aneks z malarstwa u profesora Andrzeja Bednarczyka.

  Obecnie student studiów doktoranckich na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w Pracowni Ergonomii pod opieką Prof. Czesławy Frejlich przygotowuje pracę z zakresu dotykowych materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i niedowidzących. Członek stowarzyszenia artystycznego Otwarta Pracownia.

  www.lechkol.com

 • dr Michał Łuczak

 • dr Małgorzata Łuczyna

  Ur. w 1980 roku w Bielsku-Białej, mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się fotografią, sztuką nowych mediów, oraz różnymi formami działania w przestrzeni publicznej. Absolwentka edukacji artystycznej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Dyplom doktorski zrealizowała na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTiTV w Łodzi.

  Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Instytutu im. Adama Mickiewicza (2013, 2016). Uczestniczka rezydencji artystycznych m.in. w Wrexham w Walii, oraz w Uściu nad Łabą w Czechach. Otrzymała nagrody: Nagroda Rektora UŚ (2013), I nagroda w konkursie „W Obiektywie”, Kalisz (2009) oraz wyróżnienie na III Warszawskim Biennale Sztuki Mediów (2010) oraz Samsung Art Master (2006). Autorka projektów multimedialnych, instalacji, wystaw i projektów interdyscyplinarnych. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych w Polsce oraz za granicą m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Litwie, Łotwie oraz w Argentynie.

  www.luczyna.art.pl

 • dr Małgorzata Markiewicz

  Absolwentka i doktorantka Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Od 2014 studentka podyplomowego kursu na uczelni Konstfack w Sztokholmie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004, 2011). Autorka obiektów, rzeźb, fotografii, instalacji.

  Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.:

  • Bunkier Sztuki w Krakowie, MOCAK w Krakowie,
  • CSW Zamek Ujazdowski,
  • Galeria Piekary,
  • Museum Berardo w Lizbonie,
  • Studio Stefania Miscetti w Rzymie,
  • Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

  Jej prace znajdują się w kolekcjach: CCB Lizbona, MOCAK-u w Krakowie, Bunkra Sztuki w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, BWA w Bielsku Białej, i innych oraz w szeregu prywatnych kolekcji w Polsce i za granicą.

  www.malgorzatamarkiewicz.com

 • mgr Bartosz Zaskórski