ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Rocznik Wydziału

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.

Studia de Arte et Educatione (Online)

ISSN 2300-5912


Deklaracja o wersji pierwotnej

Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912.
(Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną)

 

Lista recenzentów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 

 • prof. Grzegorz Banaszkiewicz
  dr hab. Jacek Dłużewski
  prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
  dr hab. Rafał Jakubowicz
  dr hab. Agnieszka Kłakówna
  prof. Jarosław Modzelewski
 • prof. Stanisław Rodziński
  prof. Stanisław Tabisz
  dr hab. Feliks Tomaszewski prof. UG
  prof. Jacek Waltoś
  prof. dr hab. Seweryna Wysłouch
  prof. Grzegorz Sztwiertnia

 

Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” 

 1. Od autorów publikacji wymaga się podania współautorstwa i wkładu pracy wszystkich autorów, także inspirujących tekst i wykorzystanych w tekście (z podaniem ich uczelnianej afiliacji)), przy założeniu podstawowej odpowiedzialności autora zgłaszającego artykuł.
 2. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (w szczególności przypadki „ghostwriting”) oraz łamania zasad etyki i zawiadamia o nich odpowiednie podmioty.

 

Wytyczne dotyczące procedury recenzowania 

Każdy artykuł podlega recenzji przez dwóch niezależnych od siebie recenzentów. Artykuły przesyłane do oceny nie są podpisane. Każdy z recenzentów otrzymuje załączony formularz oceny, do zastosowania w ocenach artykułów.

Recenzja artykułu do rocznika 
Proces recenzowania
Oświadczenie recenzenta

 

Zasady oceny czasopism 

Redakcja Rocznika stosuje się do załączonych kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych ogłoszonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do bieżąco ogłaszanych rozporządzeń.

Kryteria i tryb oceniania czasopism naukowych

 

 • Rada naukowa

  Adam Brincken
  Tadeusz Budrewicz,
  Franciszek Chmielowski,
  Bogusław Krasnowolski,
  Rita Mikučionytė,
  Richard Noyce,
  Romuald Oramus,
  Lucjan Orzech,
  Stanisław Rodziński,
  Xenophon Sachinis,
  Barbara Simcoe,
  Milan Sokol,
  Seweryna Wysłouch

 • Redakcja naukowa

  Monika Nęcka,
  Stanisław Sobolewski,
  Rafał Solewski (redaktor naczelny),
  Bernadeta Stano (sekretarz redakcji)

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 264, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE XIII
Tom monograficzny: Hide-and-seek: Absence, Invisibility, and Contemporary. Art Practices
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2018
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 243, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE XII
Tom monograficzny: Kultura wizualna jako dyskursywny element przestrzeni publicznej
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2017
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 217, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE XI
Tom monograficzny: Nie tylko kreacja. Sztuka jako narzędzie badawcze
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2016
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 187, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE X
Tom monograficzny: Wokół sztuki społecznej
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2015
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 157, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE IX
Tom monograficzny:Artysta – nauczycielem sztuki i animatorem kultury.
Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2014
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 147, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE VIII
Tom monograficzny: Dzieło na styku mediów
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2013
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 124, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE VII
Tom monograficzny: Tożsamość w literaturze i sztuce czasów nowoczesnych i w epoce postmodernizmu. Ujęcie transdyscyplinarne
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2012
PDF

 
ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 100, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE VI
Tom monograficzny: Wokół słowa, obrazu i edukacji
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2011
PDF

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 83, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE V
Tom monograficzny:Warsztat artysty
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 2010
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 69, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE IV
Tom monograficzny: Sztuka i wypowiedź
Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie 2009
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 48, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE III
Tom monograficzny:O sztuce i nauczaniu 3
Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, 2008
PDF

 

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 34, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE II
Tom monograficzny:O sztuce i nauczaniu 2
Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, 2006
PDF


ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS NR 27, STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE I
Tom monograficzny: O sztuce i nauczaniu 1
Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, 2005
PDF