ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Publikacje

Publikacje na Wydziale Sztuki 2014r.

 

 1. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Dziedzictwo i tożsamość w twórczości Tadeusza Kantora : wobec postmodernizmu, W: Dziś Tadeusz Kantor! : metamorfozy śmierci, pamięci i obecności / pod red. Marty Bryś, Anny R. Burzyńskiej i Katarzyny Fazan, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
  S. 349-358
 2. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Inny, który odsłania początek : poetycka interpretacja erotyki w sztuce współczesnej, Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. – 2014, Nr 23/t. 1, s. 297-308
 3. dr Bernadeta Stano, Sztuka współczesna w postindustrialnym krajobrazie Śląska i Małopolski, Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. – 2014, Nr 23/t. 1, s. 309-326
 4. dr Agnieszka Kamrowska, Cyberpunk, anime and creative foresight, Estetyka i Krytyka. – 2014, nr 11, s. 9-26
 5. Praca recenzowana: Nowa moda polska / Marcin Różyc. – Warszawa, 2012 dr Patrycja Cembrzyńska, Fragile, 2014, nr 1, s. 41-44
 6. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Romantyzm w epoce zwrotów : Viatoris Piotra JarguszaW: Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem / pod red. Mirosława Moszkowicza, Bernadety Stano, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, S. 176-187
 7. dr Stanisław Sobolewski, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie, Konspekt. – 2014, nr 4 (53), s. 67-70
 8. Mateusz Okoński, Poznaj swój park, Konspekt. – 2014, nr 3(52), s. 95-98
 9. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Projektowanie przestrzeni doświadczenia i tożsamość osobowa – mediatyzacja zmysłów i poetyzacja poznania? , Konspekt. – 2014, nr 3(52), s. 40-44
 10. Marcin Nowak, Wrażliwość estetyczna a rozwój intelektualny dzieci w wieki przedszkolnym, Konspekt. – 2014, nr 4 (53), s. 40-42
 11. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Heritage and Identity in Tadeusz Kantor’s oeuvre and postmodernism W: Tadeusz Kantor today : metamorphoses of death, memory and presence / eds. Katarzyna Fazan, Anna Róża Burzyńska, Marta Bryś, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014, S. 343-352
 12. dr Bernadeta Stano, Edukacja artystyczna w Wenecji, Konspekt. – 2014, nr 1 (50), s. 96-99
 13. dr Patrycja Cembrzyńska, Dogasająca świeca : Shoah i pamięć konsumentaQuart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. – 2014, nr 2, s. 40-55
 14. Monika Nęcka, Ekspresja pamięci – w poszukiwaniu tożsamości kulturowej, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2014, nr 2, s. 85-95
 15. dr Bernadeta Stano, Sztuka współczesna w postindustrialnym krajobrazie Śląska i Małopolski, W: Natura – Człowiek – Kultura : książka abstraktów : VI ogólnopolska & I międzynarodowa konferencja, Kraków, 27-28.06.2014 r. / red. [Michał Apollo et al.], Kraków : Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME, 2014, S. 61-62
 16. dr Agata Wójcik, Akwarele z widokami Stambułu ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, Modus. Prace z Historii Sztuki. – 2014, R. 14, s. 239-248
 17. Bogusław Krasnowolski, Zespół rezydencjonalny w Porębie Żegoty : sołectwo – dwór – pałac – ruina, Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. – 2014, T. 16, s. 99-118
 18. Bogusław Krasnowolski, Krajobraz ziem polskich doby dojrzałego i późnego średniowiecza (wiek XIII-XV), W: Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
   Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, S. 9-29, [15] k. tabl.
 19. dr Agnieszka Kamrowska, Teatr bunraku w filmie „Lalki” Takeshiego Kitano, Kwartalnik Filmowy. – 2014, nr 87/88, s. 171-78
 20. dr Patrycja Cembrzyńska, Martwy przedmiot fotografii : woskowane ciała, Kultura Współczesna. – 2014, nr 2, s. 69-81
 21. Bernadeta Stano, Paulina Tendera, Rafał Solewski, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. Z. 9, Artysta – nauczycielem sztuki i animatorem kultury : znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej / [red. nauk. tomu Bernadeta Stano, Paulina Tendera, Rafał Solewski], Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, 222 s.
 22. Piotr Jargusz, Rafał Solewski, Viatoris : między Wschodem a Zachodem, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014, 367, XLVII s.
 23. dr Bernadeta Stano, Animować czy upowszechniać? : pytania na kanwie analizy programu nauczania na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2014, Z. 9, s. 44-53
 24. dr Marcin Klag, Design (w) edukacji – projektowanie procesu nauczania o sztuce i dziedzictwie kulturowym w konkursie „Skarby Małopolski”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2014, Z. 9, s. 22-29
 25. dr Marcin Klag, Tłumaczenie na obrazy – o ilustracjach utworów Juliana Tuwima,  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”  (t.25), nr 3 [tom monograficzny: Tuwim bez końca, red. M. Lachman] (w druku) 2014
 26. Małgorzata Petry, Inicjatywy pedagogów na rzecz wychowania plastycznego w latach 1864-1914, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2014, Z. 9, s. 142-152
 27. Marek Batorski, Kreacja artystyczna – metody aktywizacji młodzieży w szkole średniej, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2014, Z. 9, s. 72-76
 28. dr Monika Nęcka, Spotkania w życiu, spotkania w twórczości : o Twórczych Spotkaniach Bez Barier – doświadczeniach osobistych i kreatywnych studentów w kontekście niepełnosprawności, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2014, Z. 9, s. 67-71
 29. Bogusław Krasnowolski, Poszerzenie układu urbanistycznego centrum po 1349 roku – analiza modularna, W: Atlas historyczny miast polskich. T. 5, Małopolska : z. 2, Sandomierz / red. Zdzisław Noga ; [mapy oprac. Henryk Bartoszewicz, Zbigniew Beiersdorf, Zdzisław Noga], Sandomierz ; Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2014, S. 9-10
 30. dr Agata Wójcik, ,,Dramat w seraju” – „Dziewczyna w kąpieli” : wokół obrazu Pantaleona Szyndlera (1880), Biuletyn Historii Sztuki. – 2014, R. 76, nr 2, s. 219-240
 31. dr Patrycja Cembrzyńska, Powrót klauna, Didaskalia. Gazeta Teatralna. – 2014, nr 123, s. 87-95
 32. Stanisław Sobolewski, Laudacja [z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie], W: Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Profesor Krystyna Zachwatowicz-Wajda / Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków : [Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego], 2014, S. 3-6
 33. Rafał Solewski,  Opinia w postępowaniu o nadanie prof. Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, W: Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Profesor Krystyna Zachwatowicz-Wajda / Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków : [Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego], 2014,S. 23-26
 34. dr Patrycja Cembrzyńska, Wojenne spektakle gwałtu, Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu. – 2014, nr 17, s. 126-142
 35. dr Patrycja Cembrzyńska, Władimir Putin. Studium z ikonografii władzy, Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4 (34)/ 2014,
 36. Bogusław Krasnowolski, Układ urbanistyczny lokacyjnego Sandomierza (1286) – analiza modularnaW: Atlas historyczny miast polskich. T. 5, Małopolska : z. 2, Sandomierz / red. Zdzisław Noga ; [mapy oprac. Henryk Bartoszewicz, Zbigniew Beiersdorf, Zdzisław Noga], Sandomierz ; Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2014, S. 8-9
 37. dr Agata Wójcik, „Paris 1900, la ville en spectacle” : omówienie wystawy w Le Petit Palais, Musee des Beaux-Arts de la Ville de Paris (2 IV-17 VIII 2014), Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. – 2014, nr 3, s. 101-109
 38. dr Łukasz Białkowski, Stłuc niewidzialną szybę [w:] Skuteczność sztuki, red. T. Załuski,
  Muzeum Sztuki, Łódź 2014