ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Publikacje

Publikacje na Wydziale Sztuki 2013r.

 

 1. dr Mirosława Moszkowicz, Kilka uwag o intermediach w kontekście teorii Dicka Higginsa, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 12-27
 2. dr Bartosz Mucha, 52 LAZY WEEKS – koncepcje paraarchitektoniczne, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 98-109
 3. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Nowe media, poetyka, tożsamość i metafizyka : wspomnienia badawcze, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 34-41
 4. dr Sebastian Wywiórski, Obraz – tąpnięcia i rozwarstwienia w strukturze malarskiejAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 110-118
 5. dr Bernadeta Stano, Pracownie intermedialne i interdyscyplinarne w teorii i praktyce akademickiej : Wydział Sztuki UP w Krakowie, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 42-59
 6. dr Monika Nęcka, Some words cultral identity and visual communication, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 65-71
 7. prof. UP Alicja Panasiewicz, Światło jako medium w sztuce, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 87-97
 8. dr Bernadeta Stano, WstępAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2013, Z. 8, s. 3-6
 9. dr Patrycja Cembrzyńska, Niewesołe miasteczka = No fun park, W: Architektura w opozycji / [red. Anna Szczepańska-Krasoń ; tł. Soren A. Gauger], Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2013, S. 76-91, (Czytelnia Sztuki)
 10. dr Patrycja Cembrzyńska, Protetyczna r/ewolucja = Prosthetic ( r)evolution, W: Architektura w opozycji / [red. Anna Szczepańska-Krasoń ; tł. Soren A. Gauger], Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2013, S. 28-41, (Czytelnia Sztuki)
 11. dr Bernadeta Stano, Migracje artystów i ich dzieł w kontekście procesów globalizacyjnych, W: Centrum, prowincje, peryferia : wzajemne relacje w dziejach sztuki / [red.: Piotr Gryglewski, Krzysztof Stefański, Robert Wróbel], Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013, S. 359-374
 12. dr Patrycja Cembrzyńska, Nieśmiertelniki, W: Czysta 17 : Bogusław Bachorczyk / [teksty Janusz Antos et al. ; koncepcja merytoryczna i graf. Bogusław Bachorczyk ; red. Anna Bujnowska], Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2013, S. 161-183
 13. dr Patrycja Cembrzyńska, Baw się i pracuj – uliczne prowokacje, Didaskalia. Gazeta Teatralna. – 2013, nr 118, s. 49-57
 14. dr Patrycja Cembrzyńska, Wojna ze zwierzętami, Didaskalia. Gazeta Teatralna. – 2013, nr 114, s. 22-29
 15. dr Agnieszka Kamrowska, Praca recenzowana: Ścieżkami utraconego czasu : twórczość filmowa Chena Kaige / Alicja Helman. – Gdańsk, 2012, Ekrany 2013, nr 5, s. 104
 16. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Praca recenzowana: Nie widać nic : opowiadanie obrazów / Daniel Arasse ; tł. Anna Arno. – Kraków 2012, Estetyka i Krytyka 2013, 3, s. 203-206
 17. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Trwanie klasycznego w epoce końca sztuki, Estetyka i Krytyka. – 2013, nr 3, s. 117-128
 18. Kornel Janczy, dr Patrycja Cembrzyńska, Niezdecydowani to moja ulubiona grupa społeczna, Fragile. – 2013, nr 4, s. 65-68
 19. dr Bernadeta Stano, Rozmowy o malarstwie, Konspekt. – 2013, nr 1 (46), s. 226-227
 20. dr Agata Wójcik, Szkolnictwo artystyczne w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Konspekt. – 2013, nr 4 (49), s. 55-57
 21. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Śmierć, brak i tożsamośćKonspekt. – 2013, nr 3 (48), s. 69-71
 22. dr Bernadeta Stano, dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. Z. 8, Dzieło na styku mediów / [red. nauk. tomu Bernadeta Stano, Rafał Solewski] Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, 125 s., [6] s. tabl. kol., Ogólnego zbioru nr 147.
 23. Zofia Kruczkowska, dr Bernadeta Stano, Artysta nauczycielem i animatorem kultury : wybrane problemy kultury plastycznej XX i XIX wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, 151, [1] s.
 24. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Rzecz o „ważeniu obrazu” : metafizyka w sztuce czasów „zwrotu ikonicznego” w kontekście tradycji fenomenologicznej i hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, Kwartalnik Filozoficzny. – 2013, T. 41, s. 191-211
 25. prof. UP Halina Cader-Pawłowska, Na początek – notatnik, W: Noto : notatnik artysty : 2012 / pod red. Haliny Cader-Pawłowskiej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, S. 6-7
 26. dr Bernadeta Stano, Utopia niazależności, W: Obrazy (nie)zależne : 7. Międzynarodowa Wystawa Sztuki [katalog] / [kurator wystawy Grażyna Borowik], Kraków : Galeria Zejście : Galeria Albert, 2013, S. 4-6
 27. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Grafika i sztuka czasów rewolucji cyfrowej : wstęp do dyskusji = Printmaking and art in the era of digital revolution : an introduction to a discussion, W: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych : doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku : twórczość, refleksja, prezentacja / redakcja merytoryczna Marta Anna Raczek-Karcz, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2013, S. 91-110
 28. dr Jakub Pierzchała, Małgorzata Iskra, Mariaż sztuki i techniki : z dr Jakubem Pierzchałą, wykładowcą z Wydziału Sztuki UP, kierownikiem kierunku studiów Digital Design, rozm. Małgorzata Iskra, Polska Gazeta Krakowska. – 2013, nr 133 (dodatek z dn. 10 czerwca), s. 4
  p-ISSN: 1898-3138
 29. dr hab.Bogusław Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa : Arkady, 2013, 327, [1] s.
 30. dr Bernadeta Stano, Mit i realna obecność, Znak. – 2013, nr 11, s. 122-125
 31. dr Patrycja Cembrzyńska, Praca recenzowana: Historia tekstu wizualnego : Polska po 1967 roku / Małgorzata Dawidek Gryglicka. – Kraków ; Wrocław, 2012
  Praca recenzowana: Odprysk poezji : Stanisław Dróżdż mówi / Małgorzata Dawidek-Gryglicka. – Kraków ; Warszawa, 2012, Odra 2013, nr 5, s. 124-125
 32. dr Małgorzata Petry, Rysunek w polskich szkołach od XVIII w. do początków XIX w., Konspekt. – 2013, nr 4 (49), s. 58-60
 33. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Nowe media, poetyka, tożsamość i metafizyka. Wspomnienie badawcze, Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, nr 147, t. VIII (2013)
 34. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Trwanie klasycznego w epoce końca sztuki, Estetyka i Krytyka, nr 30 (3/2013)
 35. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Rzecz o „ważeniu obrazu”. Metafizyka w sztuce czasów „zwrotu ikonicznego” w kontekście tradycji fenomenologicznej i hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, t. XLI, z. 1, 2013, s. 191-211
 36. dr Patrycja Cembrzyńska, Twarz pod kontroląColloquia Anthropologica et Communicativa, 2013, Tom 6
 37. dr Patrycja Cembrzyńska, Czarne będzie to, co słodkie, dobre, miłe i czułe”. Biała kultura na szafocie, Przegląd Humanistyczny, nr 6/2013, s. 31-44.
 38. dr Patrycja Cembrzyńska, Fotografie wroga, Nowa Res Publica, nr 26 (214)/jesień 2013, s. 48-55
 39. dr Patrycja Cembrzyńska, Baw się i pracuj – uliczne prowokacje, Didaskalia. Gazeta teatralna, nr 118/ grudzień 2013, s. 49-57
 40. dr Patrycja Cembrzyńska, Czarna wolność. Portrait d’une négresse Marie-Guilhelmine Benoist I stłumione gesty rewolucji, Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 3 (29)/ 2013, s. 62-82
 41. dr Mirosława Moszkowicz, Widzenie w działaniuZeszyty Artystyczne –  wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 17-12-2013
 42. dr hab. Rafał Solewski Grafika i sztuka czasów rewolucji cyfrowej. Wstęp do dyskusji, [w:] Od grafiki cyfrowej do mediów cyfrowych. Doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013
 43. dr Bernadeta Stano, Życie artystyczne na terenach poprzemysłowych na przykładzie krakowskiego Podgórza i katowickiego Szybu Wilson w: Sztuka i przemysł. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski Kunst Und Industrie. Das Paradigma der Innovationen – das Kulturerbe in den Industriegebieten Deutschlands und Polens, Muzeum Śląskie w Katowicach, red.  Irma Kozina, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2013
 44. dr Mirosława Moszkowicz, Performatywne strategie w sztuce. Miedzy gestem a obrazem medialnym ,[w]: Zwrot performatywny w estetyce , red Lilianna Bieszczad, Wyd . Libron, Kraków 2013