ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Publikacje

Publikacje na Wydziale Sztuki 2011-2009r.

 

 1. dr hab. Rafał Solewski prof. UP, Identity in Dialogue or Homeless Despair? Critical Sensitivity in Polish Art at the Turn of the 21st Century, „Art Inquiry. Recherches Sur Les Arts”, t. XIII (XXII) 2011: The Homelessness of Art
 2. dr hab. Rafał Solewski prof. UP, Metafizyka i synteza w sztuce współczesnej. Na przykładzie interpretacji dzieł Boba Wilsona, Billa Violi i Jamesa Turella, „Estetyka i Krytyka”, nr 20 (1/2011)
 3. dr Agnieszka Kamrowska, Krajobrazy Wyomingu w „Tajemnicy Brokeback Mountain” [w:] Adaptacje literatury amerykańskiej, red. Rafał Syska, Wydawnictwo EKRANy, Kraków 2011.
 4. dr Mirosława Moszkowicz, Badania nad obrazami i kulturą wizualną jako kontekst edukacji [w:] Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, Sławomir Krzyśka, Roman Kubicki, Danuta Michałowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu / 2011
 5. dr Mirosława Moszkowicz, Sztuka i edukacja a performans, w: Sztuka jako przestrzeń edukacyjna. Teoria i praktyka. Red. Maria Jabłońska, Towarzystwo kultury czynnej, Wrocław 2011
 6. dr Mirosława Moszkowicz, Zwrot ku materialności i performans – nowe tendencje w naukach humanistycznych jako wyzwanie dla edukacji , w Studia z Teorii Wychowania, tom II, nr 2(3 ),  wydawnictwo naukowe CHAT, 2011
 7. dr Łukasz Białkowski Przestrzeń autokreacji jako model pola sztuki w dobie mediów cyfrowych [w:] Materia sztuki, red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2011
 8. Człowiek pogryzł psa. Uwagi o wolności twórczej jako konsekwencji Kantowskiej figury geniusza, Episteme, nr 10, tom I, marzec 2011
 9. dr Łukasz Białkowski, Sartre versus Blanchot. Spory wokół figury podmiotu twórczego we francuskiej estetyce lat czterdziestych i pięćdziesiątych, w: Współczesne refleksje wokół Kartezjańskiej wizji podmiotu, red. A. Pobojewska, WAHE, Łódź 2011
 10. dr Łukasz Białkowski, Przestrzeń autokreacji jako model pola sztuki w dobie mediów cyfrowych [w:] Materia sztuki, red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2011.
 11. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Restauracje zespołu augustiańskiego na Kazimierzu. Z dziejów ochrony krakowskich zabytków; dr hab.; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (Biblioteka Krakowska 152): Kraków 2010
 12. dr hab.Bogusław Krasnowolski, Łysomice; Między Wschodem a Zachodem: studia nad historią i sztuką pogranicza polsko-łemkowskiego; Dom Wydawniczy Duet:Toruń 2010
 13. dr Bernadeta Stano, Literalne ślady obecności Juliana Jończyka i Ewy Sataleckiej w przestrzeni ekspozycji w: Folia Academiae Narzędzie…, red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Katowice 2010
 14. dr Mirosława Moszkowicz, Teksty i intermedia w:  półrocznik filozoficzny UJ:  Estetyka i Krytyka nr 15/16, Kraków,  2009/2010
 15. Muzeum i edukacja w epoce cyfrowych mediów [w:] Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, red. R.Ławrowska, B.Muchacka,   wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009
 16. dr Bernadeta Stano, Atopiczne wnętrza Christiana Tomaszewskiego i Roberta Kuśmirowskiego, w: Akademia 2007+, Folia academiae, red. Mieczysław Juda, Katowice 2009
 17. dr Bernadeta Stano, Odwilż w Zakopanem. Salony Marcowe 1958-1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2009
 18. dr hab. Rafał Solewski prof. UP, Myśli, zmysły i emocje. Próba dyskursu o syntezie sztuk, „Estetyka i Krytyka”, nr 17/18 (2/2009-1/2010) Heritage and Identity in the Art at the Turn of the 21st Century. An Introduction, „Art Inquiry. Recherches Sur Les Arts”, t. XI (XX) 2009
 19. dr Bernadeta Stano, Kłopoty z nazwą; Konteksty widzenia grupy, Destrukcja czy konstrukcja w: Malarstwo materii 1958-1963. Grupa Nowohucka /kat./, Galeria Zderzak, Kraków 2000