ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Publikacje

Publikacje na Wydziale Sztuki 2012r.

 

 1. dr Bernadeta Stano, W kręgu pop-artu?, Znak. – 2012, nr 5, s. 126-127
 2. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Wartościowanie czy kategoryzacja?, W: Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków / red. Bogusław Szmygin, Warszawa ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2012, s. 75-80
 3. prof. Piotr Jargusz, Krzysztof Sobkowiak, Viatoris w Teremiskach, W: Viatoris szuka domu: pomiędzy Wschodem i Zachodem : cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i filmem artystycznym / red. Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowia, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Biblioteka Główna, 2012
 4. prof. Piotr Jargusz, Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak, Viatoris obrazy uliczne, W: Viatoris szuka domu [Dokument elektroniczny] : pomiędzy Wschodem i Zachodem : cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i filmem artystycznym / red. Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Biblioteka Główna, 2012
 5. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Viatoris: romantyzm w czasach postmodernizmu. Wykład 3, W: Viatoris szuka domu: pomiędzy Wschodem i Zachodem : cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i filmem artystycznym / red. Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Biblioteka Główna, 2012
 6. prof. Piotr Jargusz, Krzysztof Sobkowiak, Strannik uličnye kartiny Perta Ârguša, W: Viatoris szuka domu : pomiędzy Wschodem i Zachodem : cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i filmem artystycznym / red. Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Biblioteka Główna, 2012
 7. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Człowiek, który wstaje. Wykład 2, W: Viatoris szuka domu pomiędzy Wschodem i Zachodem : cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i filmem artystycznym / red. Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Biblioteka Główna, 2012
 8. dr Mirosława Moszkowicz, Przestrzeń performatywna w sztuce, W: Performatywne wymiary kultury / pod red. Katarzyny Skowronek i Katarzyny Leszczyńskiej, Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012, S. 367-381
 9. dr Agnieszka Kamrowska, Synergia anime i gier wideoW: Olbrzym w cieniu : gry wideo w kulturze audiowizualnej / Andrzej Pitrus, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, s. 151-166
 10. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Dwory pod Krakowem, W: O dziedzictwie kulturowym wsi podkrakowskiej / pod red. Mateusza Wyżgi, Kraków ; Raciborowice : Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2012, S. 53-72
 11. dr Bernadeta Stano, Sztuka inna – sztuka ta sama… : na marginesie nowych obrazów Ireny Popiołek, Nowa Dekada Krakowska. – 2012, nr 1/2, s. 140-143
 12. dr Bernadeta Stano, Sztuka bez historii? : wystawa Światy równoległe w Muzeum Etnograficznym , Nowa Dekada Krakowska. – 2012, nr 1/2, s. 148-151
 13. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Rozwój przestrzenny, architektura i sztuka, W: Łącko i gmina łącka / pod red. Juliana Dybca, Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, 2012, S. 579-687
 14. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. Z. 7, Tożsamość w literaturze i sztuce czasów nowoczesnych i w epoce postmodernizmu : ujęcie transdyscyplinarne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012, 176, [4] s.
 15. prof. UP Halina Cader-Pawłowska, Noto : notatnik artysty : 2012, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, 39, [64] s.
 16. dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. Romuald Oramus, Katedra = Cathedral; [tł. Margerita i Piotr Krasnowolscy ; proj. graf. Władysław Pluta], Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012, 135 s.
 17. prof. Stanisław Sobolewski, Twarz Starego Dotora, Konspekt. – 2012, nr 3 (44), s. 83-84
 18. prof. Romuald Oramus, Salon Stulecia Związku Polskich Artystów Plastyków, Konspekt. – 2012, nr 2, s. 8-16, Wydawnie specjalne 2/2012.
 19. Jerzy Jędrysiak, O twórczości Milana Sokola, Konspekt. – 2012, nr 2, s. 17-18, Wydawnie specjalne 2/2012.
 20. dr Bernadeta Stano, Jednoosobowe światy na torach równoległych, Konspekt. – 2012, nr 2, s. 79-82, Wydanie specjalne 2/2012.
 21. dr Bernadeta Stano,  Nowi mistrzowie pasteliW: Kolekcja współczesnego pastelu polskiego : ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu / [red. Ewa Rams], Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ : Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, 2012, S. 17-36
 22. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Krajobraz kulturowy – krajobraz zdewastowany : destrukcja wartości kulturowych w Polsce od 1945 roku, W: Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012, S. 31-53
 23. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Średnowieczne wnętrze kościoła Bożego Ciała w świetle kroniki ks. Stefana Granatowicza CRL, W: Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim : ludzie-wydarzenia-budowle-kultura / pod red. Kazimierza Łataka, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2012, S. 269-284
 24. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Profesor Tadeusz Bonifacy Chrzanowski (1926-2006), Folia Historiae Artium. Seria Nowa. – 2012, T. 12, s. 153-159
 25. dr Agnieszka Kamrowska, „Lady Snowblood”. Krwawa Królewna Śnieżka z Kraju Kwitnącej Wiśni , Ekrany. – 2012, nr 4, s. 67
 26. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Małgorzata Lebda, Pouczający paradoks fotografii bliźniąt : Diane Arbus i Tereza Vlčová, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2012, Z. 7, s. 139-148
 27. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, dr Anna Wywioł, Gra : dzieło sztuki i reklama, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – 2012, Z. 7, s. 92-100
 28. dr Agnieszka Kamrowska, Wypełnić pustkę: „Tony Takitani” Harukiego Murakami w filmowej adaptacji Juna Ichikawy, W: Adaptacje literaturu japońskiej / red. Krzysztof Loska, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, S. 221-232
 29. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Wola i okiełznanie Wykład 1, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Biblioteka Główna, 2012
 30. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Arkady Warszawa 201
 31. dr Patrycja Cembrzyńska, Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja, Universitas Kraków 2012
 32. dr Patrycja Cembrzyńska, Anonimowe rzeźby w ogrodzie. Fotograficzne typologie domków i furtek, [w:] dzieło-działka, red. Małgorzata Szczurek, Magdalena Zych, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2012