ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Publikacje

Publikacje na Wydziale Sztuki 2016r.

Książki:

 1. Karolina Kolenda, Na (nie) swojej ziemi : tożsamość kulturowa i sztuka Wielkiej Brytanii po 1945, Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2016
 2. Agnieszka  Łukaszewska (red.), Nie wolno? Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych, Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2016.
 3. Halina Cader-Pawłowska, Notatniki Świętokrzyskie : [powroty : momentarium artystki w pięciu kolorach], Kielce: Noto Art Fundacja Sztuki Współczesnej 2016.
 4. Monika Nęcka, Pictures from the past for the future : exercising cultural identity,  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2016.
 5. Agata Wójcik, Stanisław Chlebowski, „Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości” : życie i twórczość, Warszawa: Wydawnictwa Drugie 2016.
 6. Rafał Solewski, Viatoris : który pokonuje drogę : ponowoczesny romantyzm Piotra Jargusza = who hits the road hard : postmodern romanticism of Piotr Jargusz, Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2016
 7. Halina Cader-Pawłowska, Bernadeta Stano (red.) W stronę obrazu – fotografia = Towards the image – photography, Kraków:  Wydawnictwo Naukowe UP 2016.
 8. Rafał Solewski, Wypatrując : idea człowieczeństwa i hermeneutyka tożsamości osobowej we współczesnych sztukach wizualnych, Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2016.

Rozdziały:

 1. Bernadeta Stano, Fotografia porządkująca przestrzeń [w:], W stronę obrazu – fotografia = Towards the image – photography, red. Bernadeta Stano, Halina Cader-Pawłowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP  2016
 2. Łukasz Białkowski, Gra z wewnętrzną konwencją : uwagi o strategiach partycypacyjnych w CSW Zamek Ujazdowski w kontekście działalności laboratorium edukacji twórczej w latach 1990-2016 [w:], Krytyka instytucjonalna wobec transformacji, red. Paweł Brożyński, Bytom, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika ; Lublin : Galeria Labirynt 2016
 3. Grażyna Borowik-Pieniek, Grażyna Borowik[w:],  Arteterapia. Tom III: Projekty, red. Bartosz Łoza, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota Warszaw:  Difin 2016.
 4. Jacek Pasieczny, Mural – aktywność plastyczna, a wychowanie i integracja[w:] , Kultura – sztuka – edukacja. T. 2 red. Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2016.
 5. Marek Batorski, Muzyka jazzowa jako źródło inspiracji w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży [w:] Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii, red. Ewa Szatan, Ewa Antonina Muzioł, Alicja Komorowska-Zielony, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016
 6. Rafał Solewski, Opowieść i metafizyka w sztuce Zofii Rydet : dwa spojrzenia[w:], W stronę obrazu – fotografia = Towards the image – photography, red. Bernadeta Stano, Halina Cader-Pawłowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP 2016.
 7. Krzysztof Siatka, Rozmowa o rzeczach nieistniejących. Konwersacja Violki Kuś z Cleverbot w perspektywie dialogu jako metody artystycznej [w:], LIVE’BOT : projekt artystyczno-badawczy nad treściami dialogowymi z maszyną w oparciu o aplikację Cleverbot 2013-2016: monografia, red. Violka Kuś, Bydgoszcz: Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze 2016
 8. Anna Wywioł, Uczta dla oka : jedzenie jako temat malarskich przedstawień [w:] Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej red. Przemysław Jędrzejewski, Piotr Magiera, Klaudia Skężyna, Gabriel Szuster, Kraków: Wydawnictwo Avalon 2016.
 9. Wioletta Sowa Women Approach the World [w:] Obsession, perversion, rebellion : twisted dreams of Central European animation, Bielsko-Biała ; Kraków Galeria Bielska BWA 2016
 10. Karolina Kolenda Wracając do domu : <I>Winterwood</I> Patricka McCabe’a [w:] Powieść irlandzka w XXI wieku: szkice red. Ewa Kowal , Robert Kusek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016.

Artykuły:

 1. Krzysztof Siatka 60 bananów i 127 trumien Titusa-Carmela, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, Nr 217/ 2016, publikacja elektroniczna
 2. Bernadeta  Stano, Artur Żmijewski – Plener rzeźbiarski. Świecie 2009. Artysta na polu nauk społecznych wobec zjawisk w przestrzeni industrialnej, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, Nr 11/2016 publikacja elektroniczna
 3. Łukasz Białkowski, Common Affairs, Szum, Nr 15/2016, s. 178-180
 4. Łukasz  Białkowski, Flexible, shaky form. “Fatality of the commentary” and socially engaged art., Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, Nr 217/2016, publikacja elektroniczna
 5. Rafał Solewski, Hermeneutyka spojrzenia we współczesnej sztuce wizualnej. Idea widzenia i poetyckie „wypatrywanie”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, Nr 217/2016, publikacja elektroniczna
 6. Łukasz Białkowski, Kolektywność, której musiałem się nauczyć, Znak, Nr 740/2016, s. 88-95
 7. Agnieszka Kamrowska, Koniec ery Ghibli? Anime nowej generacji, Ekrany, Nr 6/2016, s. 32-36
 8. Krzysztof Siatka, Kura pochodziła z małego gospodarstwa mojego wujka i umarła na moich oczach, Fragile – pismo kulturalne, Nr 2/2016, s. 94-99
 9. Marek Batorski, Malarstwo a jazz, Konspekt, Nr 2 (57)/2016, s. 87-90
 10. Agnieszka Kamrowska, Metafizyka natury. Motywy shintoistyczne w anime Hayao Miyazakiego, Kwartalnik Filmowy, Nr 4/2016, s. 52-62
 11. Łukasz Białkowski, Należy sobie zaufać, Znak, Nr 736/2016, s. 24-31
 12. Agata  Wójcik, Niemcy vs. Francja, czyli walka o świat jutra. Omówienie wystawy „Deutschland gegen Frankreich. Der Kampf um den Stil 1900–1930” w Bröhan-Museum – Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus (28 IV – 11 IX 2016), Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 4/2016, s. 86-97
 13. Sebastian Stankiewicz, O niejawnej poznawczości praktyk artystycznych – casus Moneta, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, Nr 217/2016, publikacja elektroniczna
 14. Karolina Kolenda, Powtarzam, ironicznie : recenzja książki Wojciecha Szymańskiego <I>Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności</I>, Sztuka i Dokumentacja, Nr 14/2016, s. 178-185
 15. Agnieszka  Dutka, Sztuka graficzna czy zapis wizualny, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, Nr 217/2016, publikacja elektroniczna
 16. Łukasz Białkowski, Tekst i jego wykonanie, Szum, Nr 14/2016, s. 165-167
 17. Karolina Kolenda, The Artist as Historian (of Aesthetics). Richard Long and the History of an English Point of View, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, Nr 217/2016, publikacja elektroniczna
 18. Agata  Wójcik, Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana i odnowa polskiego projektowania graficznego początku XX wieku, Biuletyn Historii Sztuki, Nr 4/2016, s.  623-649
 19. Rafał Solewski, Wola i okiełznanie, Konspekt, Nr 4(59)/2016, s. 44-57