ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Projekty i granty

Granty

 

 1. Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, Visegrad University Studies Grants, 2011/2012
 2. Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki, 2012-2015, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wydział Sztuki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 3. Mieczysław Treter (1883 – 1943) – estetyk i krytyk sztuki oraz organizator życia kulturalnego w międzywojennej Polsce, dr Diana Wasilewska, projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, SONATA
 4. Nowe technologie – nowe kompetencje, 2013-2015, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wydział Sztuki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 5. Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych. Doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość-refleksja-prezentacja. prof. dr hab. Jacek Piotr Zaborski, projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, OPUS
 6. Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo. dr Agata Wójcik, 2016-2019, projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, SONATA
 7. Viatoris szuka domu. Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i filmem artystycznym. prof. dr hab. Piotr Mikołaj Jargusz, 2011-2014, projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, OPUS
 8. W stronę obrazu. Fotografia w Europie Środkowej, dr hab. Halina Barbara Cader-Pawłowska, 2012-2013, program Visegrad Standard Grant
 9. Macerata Action Calling, program Agenzia Nazionale LLP Italia-Ufficio ERASMUS -Intensive Programmes
 10. Wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych grupowej edukacyjnej gry planszowej przeznaczonej dla dzieci w wieku 7–9 oraz wykonanie badań marketingowych dotyczących tej grupy docelowej tj.: użytkowników, którymi są dzieci z grupy wiekowej, dla których jest dedykowany powstający produkt.; mgr Katarzyna Wojdyła, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Projekt w ramach programu Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 11. Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo, 2012-2015, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Projekty

 

 1. Współorganizacja i udział w międzynarodowym projekcie „Action calling” 2012 r. W projekcie uczestniczyły Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Konserwatorium Niccolo Paganiniego w Genui i Akademii Sztuk Pięknych w Maceracie. Projekt powstał z inicjatywy prof. Alicji Panasiewicz i dr Moniki Nęckiej. We Włoszech studentom Wydziału Sztuki towarzyszyli dr Sebastian Wywiórski i mgr Justyna Mazur. Projekt Action Calling został zrealizowany w ramach programu Life Long Learning Programme Erasmus.
  Filmy i szkice autorstwa studentów czterech europejskich uczelni, które powstały podczas projektu Action Calling zostały zaprezentowane na wystawie w galerii wydziałowej w grudniu 2014 r. Projekty powstały podczas dwóch tygodni pobytu w Maceracie (2-16 czerwca 2013). Finał akcji miał miejsce na dziedzińcu Palazzo Buonaccorsi.
 2. Udział w projekcie: Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, w ramach projektu wyszechradzkiego z partnerem z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja 2010 i 2013 oraz 2014 r – wykłady i warsztaty – trening twórczości (pokazy i ćwiczenia technik produkcji pomysłów oraz stymulacji potencjału twórczego).
 3. Prof. UP Rafał Solewski, Clash, Abuse or Difficult Intercourse. Polish Critical Art and Marketing Communication, wykład, Nitra, 23 XI 2011 (w ramach: Creativity for Massmedial Studies – projekt prowadzony przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, finansowany z grantu Visegrad Fund – V4).
 4. Prof. UP Alicja Panasiewicz, dr Monika Nęcka, 2011 i 2013, 2014 r – wykłady i warsztaty Nitra (w ramach: Creativity for Massmedial Studies – projekt prowadzony przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, finansowany z grantu Visegrad Fund – V4) – trening twórczości (pokazy i ćwiczenia technik produkcji pomysłów oraz stymulacji potencjału twórczego).
 5. Międzynarodowa konferencja: Między dziełem, zdarzeniem a doświadczeniem. Edukacja artystyczna a dziedzictwo awangardy. W ramach konferencji odbyły się wykłady oraz dyskusje panelowe z udziałem gości, w tym gości z zagranicy: Pavel Krepela – Masarykova Univerzita Brno, Michael Kurzwelly – Frankfurt nad Odrą, Niemcy, Roland Scheferski – Polska/Niemcy (Berlin), Jiri Suruvka – Ostrava University Czechy. Odbyła się również akcja artystyczna Rolanda Scheferskiego Berlinczycy – Galeria Żywa Muzeum Narodowe w Krakowie.
 6. Międzynarodowa konferencja „W stronę obrazu – Fotografia w Europie Środkowej” powstał z inicjatywy Muzeum Historii Fotografii i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, których  współpraca trwa od kilkunastu lat.  Projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.
  W ramach konferencji odbyły się:

  • wystawa fotografii: „Zapisy naturalne”, Jiří Šigut (CZ), Galeria Laboratorium UP ul. Podchorążych;
  • wystawa „Pasterz”, Monika Stolarska (PL), Galeria Fotografii 5A, ul. Karmelicka 41;
  • premiera filmu: „Legenda Kineform”, Daniel Rycharski, Michał Zawada, Kino Mikro ul. Lea 5;
  • wystawa: „Genesis”, Andrzej Pawłowski (PL), Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16;
  • wystawa „Photographic Etudes 1981-1992″, Péter Gémes (HU), Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16;
  • performance i wystawa „Faciality Space of the Memory and an Immadiate Space”, Milos Sejn (CZ), Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26 Kraków;
  • wystawa W Stronę Obrazu – Fotografia Słowacka, Pałac Sztuki, Plac Szczepański 4;
  • wystawa W Stronę Fotografii (PL), Galeria Pauza, ul. Floriańska 18;
  • realizacja multimedialna studentów Wydziału Sztuki „Kultura Magiczna” (PL), Klub Pauza ul. Floriańska 18;
  • oraz sesje naukowe.
 7. Międzynarodowy projekt artystyczno teoretyczny finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych. Doświadczenia pokoleniowe artystów przełomu xx i xxi wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja – wydarzenia w ramach realizacji projektu:
  • warsztaty w pracowniach Wydziału Sztuki UP;
  • wystawa prac artystów biorących udział w projekcie, Galeria Pryzmat, Dom Plastyka, ul. Łobzowska 3: prof. Milan Sokol, prof. Xenofon Sachinis, prof. Ingrid Ledent, prof. Grzegorz Banaszkiewicz, prof. Giulio Angelucci, prof. Waldemar Węgrzyn, prof. Paweł Frąckiewicz, prof. Krzysztof Kiwerski, prof. Jan Pamuła, prof. Jacek Zaborski, prof. Marek Sajduk, adj Adam Panasiewicz
  • dyskusja warsztatowa z udziałem zaproszonych gości
  • wydawnictwo popularyzujące dorobek projektu
 8. Udział studentów w międzynarodowych projektach/ wystawach/ konferencjach/wymianach:
  • w roku akademickim 2013/14 studenci WS zostali zaproszeni w ramach programu Tolerate Genius do współpracy z międzynarodową agencją reklamową Ogilvy & Mather. W ramach projektu studenci kierunków artystycznych otrzymali szansę wygrania stażu w dziale kreacji jednej z najbardziej znanej sieci reklamowej na świecie, a dla najlepszych możliwość wygrania nagrody głównej – stażu w nowojorskim oddziale Ogilvy & Mather;
  • w ramach 3 programów unijnych które pozyskał Wydział Sztuki studenci uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Londynu oraz Berlina, odwiedzili targi designu w Mediolanie;
  • wystawa w procesie Roombook 7 – Wyprzedaż garażowa grupy ZRWR studentów z Koła Naukowego Grafiki Kwadrat w ramach Światowego Kongresu Estetyki organizowanego przez UJ w Krakowie w Audytorium Maximum, lipiec 2013;
  • Subtle Interventions: https://subtleinterventions.up.krakow.pl/;

 

Pliki do pobrania