ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Galerie Wydziału

pobrane


Galeria Wydziału Sztuki

 

Galeria Wydziału Sztuki mieszcząca się przy ul. Mazowieckiej 43 prezentuje prace i działania artystyczne studentów, oraz realizacje dojrzałych twórców. Galeria organizuje spotkania autorskie z ludźmi kultury i sztuki aktualnej. Program Galerii zakłada współpracę i wymianę doświadczeń między uczelniami w kraju i zagranicą, kształcącymi w zakresie sztuki, poprzez prezentację wystaw i podejmowanie wspólnych projektów artystycznych. Założeniem Galerii jest również promowanie w środowisku krakowskim, a także akademickim w Polsce i zagranicą, dokonań artystycznych studentów i dydaktyków, przebiegających na płaszczyźnie różnych mediów.

facebook
rzut galerii
formularz kontaktowy

Kontakt: galeria.wsz.up@gmail.com

 


 

  plus1

Galeria Plus

 

Galeria Plus prezentuje najbardziej interesujące prace dyplomowe zrealizowane na Wydziale Sztuki. Prace magisterskie będące zwieńczeniem studiów są świadectwem zdobytej wiedzy i umiejętności. Jednocześnie są także swoistym wstępem do dalszej samodzielnej kariery artystycznej i zawodowej absolwentów. Ważność tego etapu zasługuje na uwagę. Celem Galerii Plus jest promowanie zaangażowanych postaw studentów Wydziału Sztuki, czego wynikiem są ich osiągnięcia w zakresie wybranych kierunków dyplomowych.

Kontakt: galeriaplus@up.krakow.pl

 


 

a1

Galeria Fotografii

 

 

Galeria Fotografii istnieje od 1991 roku. Powstała przy Pracowni Fotografii ówczesnego Instytutu Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Mieściła się w siedzibie Instytutu przy ulicy Mazowieckiej 43.

Założeniem programowym Galerii było pokazywanie zjawisk z pogranicza fotografii i innych sztuk plastycznych, a także prezentacja zdjęć roboczych (notatniki, dokumentacja itd.) artystów, w których twórczości fotografia nie była głównym medium. Na przestrzeni lat 1991- 2001 odbyło się wiele wystaw prezentujących pracę m.in. pedagogów uczących w instytucie, studentów i absolwentów macierzystej uczelni i zaprzyjaźnionych uczelni artystycznych oraz innych artystów z kraju i zagranicy. W roku 2001 Galeria przerwała działalność z powodu trudności lokalowych.

http://galeria5a.blogspot.com/

 


 

 lab1

Międzywydziałowa Galeria Laboratorium

 

Międzywydziałowa Galeria Laboratorium / Interfaculty Gallery Laboratorium
Wydział Geograficzno Biologiczny / Faculty of Geography and Biology
Wydział Sztuki / Faculty of Art
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorąšżych 2 / 2 Podchorążych Street
5 piętro, szklarnia na dachu / 5th Floor, orangery on the roof

http://paliw.50webs.com/plantomorfy.html

 


zejscie1

Galeria Zejście

 

Galeria Zejście zorganizowana została od podstaw przez członków Koła Artystyczno-Naukowego Studentów oraz opiekunkę koła Grażynę Borowik w roku 1985.

Zwykła, zaniedbana piwnica w drugim budynku przy ulicy Mazowieckiej 43, po wysprzątaniu i skromnym odremontowaniu przez dwadzieścia lat służyła jako galeria sztuki, w której zorganizowano setki wystaw z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, instalacji, performance.

Swoje prace prezentowali wybitni artyści polscy i zagraniczni, artyści–pedagodzy z naszej i z innych uczelni, a także wyróżniający się studenci. W tym skromnym pomieszczeniu odbyło się wiele ciekawych spotkań dotyczących sztuki i kultury, koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, pokazy filmów o sztuce, wieczory poetyckie i występy teatrzyku studenckiego.

Podczas remontu budynków Instytutu Sztuki przy ul. Mazowieckiej galeria korzystała z gościnności krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej zachowując ciągłość wystawienniczą. W roku 2007, po generalnym remoncie, Galeria Zejście wznowiła swoją działalność.

 

Program galerii

  • Upowszechnianie sztuki współczesnej we wszelkich jej przejawach
  • Prezentowanie twórczości łączącej różne media artystyczne
  • Umożliwienie publiczności kontaktu z wybitnymi artystami
  • Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych twórców z Polski z innych krajów
  • Organizowanie wystaw problemowych
  • Organizowanie spotkań z ludźmi szeroko pojętej sztuki i kultury
  • Prowadzenie dokumentacji działań twórczych
  • Organizowanie sesji i konferencji artystyczno-naukowych
  • Organizowanie koncertów kameralnych