ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA4 lipca 2020
WSWS 2020: W CZTERECH ŚCIANACH 

Czas pandemii, związany z doświadczeniem zmiany dotychczasowego trybu życia, przeżywaniem stresu wynikającego z powodu znalezienia się w nowej sytuacji, z lękiem o zdrowie bliskich i swoje własne – to moment naturalnej eskalacji rozmaitych emocji.

Atakowani zewsząd monotematycznie epidemicznym przekazem, możemy poczuć chęć ucieczki, chcieć na chwilę zapomnieć o globalnych problemach, zaszywając się w czterech ścianach swojego domu. Jednak konfrontacja z niewidzialnym zagrożeniem, zmuszającym do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia o tym co „normalne”, a co nie – wydaje się nieunikniona. Proces twórczy, będący próbą zmierzenia się z trudnymi stanami wewnętrznymi poprzez autoekspresję, może mieć działanie terapeutyczne. Nazywanie a także próba wizualizacji własnych przeżyć, często oswaja strach i redukuje napięcie.

Na wystawie znajdują się prace studentów 1. roku Komunikacji Wizualnej z kursu Typografia prowadzonego przez mgr Monikę Chrabąszcz-Tarkowską oraz kursu Digital Craft pod kierunkiem mgr Dominiki Bobulskiej. Plakaty typograficzne odsyłają do słów i konstrukcji słownych, które autorom najbardziej kojarzyły się z ich osobistym doświadczeniem pandemii. Ilustracje metaforycznie odsyłają do różnorodnych pojęć takich jak: tęsknota, monotonia, rozdrażnienie, wdzięczność, marność… – tworząc swoiste autoportrety czasu epidemii.

 

OGLĄDAJ TU: 

https://hubs.mozilla.com/KWKfU93/writhing-basic-realm?fbclid=IwAR0Kb_aijXwKrVXf6T0WpsN0cV8sAuTRoLj1y-LWMmpYqKM5eTqF5E1L3EQ

 

Kuratorki: Dominika Bobulska, Monika Chrabąszcz-Tarkowska

Prace studentów 1 roku kierunku Komunikacja Wizualna