ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA2 lipca 2020
WSWS 2020: Bubbles

Wszyscy żyjemy w bańkach – to często powtarzane potoczne sformułowanie odsyła do wizualnej metafory zamkniętej, przezroczystej sfery wypełnionej powietrzem, czy też kopuły lub szklanego klosza jako indywidualistycznego świata, odrębnego „Self”, szklarni, aseptycznej przestrzeni kwarantanny, jako prostego systemu immunologicznego.

 

Mogło by się wydawać, że bańki te stanową powłokę, która ontologicznie wyodrębnia nas z otoczenia, dzieli świat na „wnętrze” i „zewnętrze”, z jednej strony chroniąc nas w swoim wnętrzu, a z drugiej ograniczając. To wyodrębnienie i wydzielenie nie jest jednak tożsame z całkowitą izolacją, ściany baniek są przepuszczalne i na zasadzie reakcji osmozy rezonują z otoczeniem – światem innych baniek, zanurzonych w konstruowanej bez ustanku technosferze, umożliwiającej wielokierunkową i natychmiastową komunikację i transfer danych.

Wszystko, co definiujemy jako jednostkowe, funkcjonuje w określonym otoczeniu – użyjmy terminu: ekosystem, by odnieść się do etymologii cząstki „eko”, wywodzącej się od greckiego terminu oikos, czyli dom. Zatem nasze zadomowienie w świecie wymaga szerszej infrastruktury zbudowanej s sieci sprzężeń zwrotnych, w której zarówno czynniki ludzkie (human agents) jak poza ludzkie (non-human agents) koegzystują ze sobą i są obdarzone sprawczością.

W takim środowisku „bycie-w-świecie” musi zostać zrewidowane i uzyskać nową formułę. Ekstrawertyczny wektor myślenia skierowany „na zewnątrz” wskazuje konkretne, materialne czynniki wchodzące w skład ekosystemu, a rodzaj ludzki staje się jednym spośród wielu z nich.

W tych warunkach instytucjonalny terytorializm staje się przeżytkiem – systemy symboliczne, materialne, naukowe i artystyczne tworzą unikalny splot, który otwiera nowy rozdział transdyscyplinarnej refleksji nad środowiskiem naszego istnienia.

Prezentowane w tej przestrzeni projekty zostały zrealizowane w pracowni Projektowania graficznego, prowadzonej przez dr Darię Malicką, na kierunku Art&Design, w roku akademickim 2019/2020.

 

OGLĄDAJ TU:

https://hubs.mozilla.com/28Sajex/frank-icy-plaza

 

Kurator: Daria Malicka

Prace studentów kierunku Art&Design