ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA22 października 2020
WSWM2020: WĘZŁY. Wiedze niekonwencjonalne

Wydarzenie odbywa się w ramach corocznego wydarzenia Wydział Sztuki w Mieście
i powstaje we współpracy z festiwalem Cracow Art Week KRAKERS 2020: Sztuka pojęcie otwarte

Artyści: Iza Szostak, Tomasz Węgorzewski, Maciej Szczęśniak, Sara Piotrowska wraz z gośćmi – Magdaleną Lazar, Marysią Lewandowską (Women’s Audio Archive), Jasminą Metwaly, Jakubem Słomkowskim, Wiolettą Sową, Karoliną Szafran i innymi

Kuratorzy: Arkadiusz Półtorak, Krzysztof Siatka

W roku 2020 Wydział Sztuki w Mieście został podzielony na kilka „węzłów”. Z okazji Krakowskiego Tygodnia Sztuki KRAKERS zaprosiliśmy tancerkę i choreografkę Izę Szostak, reżysera i dramaturga Tomka Węgorzewskiego oraz duet artystów wizualnych Szczęśniak-Piotrowska do współpracy nad kilkudniową performatywną improwizacją. Głównym tworzywem wykorzystanym przez zaproszonych twórców – podstawą dla dramaturgii, choreografii oraz wizualnej oprawy proteuszowego performansu – staną się szkicowniki, projekty, zapiski i wszelkie podobne narzędzia, które służą twórcom związanym i zaprzyjaźnionym z Wydziałem Sztuki w ich własnych praktykach.

W Manifeście sztuki opieki z 1969 roku amerykańska konceptualistka Mierle Laderman Ukeles zwróciła uwagę, że „sztuka konceptualna i sztuka procesu w szczególności, mimo że opowiadają się za czystym rozwojem i zmianą, w gruncie rzeczy posługują się niemal wyłącznie strategiami opieki”. Wspomniane w powyższym cytacie strategie skonkretyzowała, wyliczając serię emblematycznych haseł-instrukcji, na przykład: „dbaj o to, by na indywidualnym tworzeniu nie osiadał kurz; chroń nowość; wspieraj zmianę; chroń postęp; broń i przedłużaj rozwój; odnawiaj ekscytację; powtarzaj odlot”; jak również – „pokaż swoją pracę – pokaż ją znowu, pilnuj, by muzeum sztuki współczesnej było żywe pilnuj, by domowe ogniska nie przestawały płonąć”. Zaproponowane przez Ukeles rozumienie sztuki jako działalności opiekuńczej wyznacza inspirujący kontekst dla refleksji nad „cząstkowymi” czy „przejściowymi” efektami twórczości, do jakich zaliczyć można notatki, dzienniki, szkice, makiety, spekulatywne, robocze projekty itp. Ich rolę można określić właśnie w kategoriach pielęgnacyjnych: jako zabezpieczanie ciągłości danej praktyki oraz organizację warsztatu pracy. Spełniające tę funkcję narzędzia mają niebagatelne znaczenie dla procesów poznawczych inicjowanych w sztuce – ciągłość zapisków, „wprawek”, „prób” czy szkicowników wyznacza przecież porządek myśli i badań, intelektualnych biografii oraz afektywnych inwestycji. Wnioski z tego spostrzeżenia spróbujemy wyciągnąć podczas KRAKERSowej odsłony Wydziału Sztuki w Mieście.

Rezydenci udostępniają wyniki swojej pracy widzom codziennie między 21 i 25 października o 16:00, 17:00 i 18:00.

UWAGA!!! KONIECZNOŚĆ REJESTRACJI NA WYDARZENIE! (Linki poniżej)
REJESTRACJA NA WYDARZENIE:
środa https://forms.gle/S1MaQCnf6TBeF61a6
czwartek https://forms.gle/cG8k6V5MjrmTa2fX9
piątek https://forms.gle/8kDysK6uZ9QxV3N39
sobota https://forms.gle/K85jLMPY7Fiv48xP6
niedziela https://forms.gle/31uoL94y6Q5cmZpc8