ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA16 czerwca 2021
WSWM 2021 + KRAKERS: ZASŁONA

Idea zrealizowanego projektu graficznego pt. „Zasłona” odnosi się do wielorakiego sposobu interpretacji postaci ludzkiej.

Graficzne „zapisywanie” rzeczywistości dokonuje się na różnych płaszczyznach poznania i doświadczania. Oswajanie rzeczywistości w których generowane fobie, niepewności oraz przytłoczenie zamykają formę, postać ludzką w powtarzalnych konwulsyjnych skurczach, wtłoczonych w podłużne układy o wyrazistych konotacjach.

Wielkoformatowe prace są sumą aktualnych przeżyć i spostrzeżeń, stwarzając całościowy obraz doświadczonego czasu o wyrazistej genezie, dając pewną ułudę swobody i normalności. Zamierzona w tym projekcie deformacja, stwarza pewien rodzaj mylnych tropów prowadząc obraz w różne strony interpretacji i jest pewnego rodzaju porządkiem ale również czytelną zasłoną w ujęciu metaforycznym oraz fizycznym w poszukiwaniach i odnajdywaniu ukrytych sensów.

Artysta: Stanisław Cholewa

Wernisaż: 16.06.2021 | 18:00

Miejsce: Sienkiewicza 9 | OFF FRAME
Otwarte: 16-19.06.2021 | 16:00-17:30