ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA31 lipca 2015
Warunki przyjęcia na studia obcokrajowców

  Wydział Sztuki – rekrutacja we wrześniu
Warunki przyjęcia na studia obcokrajowców

Wydział Sztuki zaprasza na rekrutację we wrześniu na kierunkach:
– malarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia)
– animacja kultury w przestrzeni społecznej (studia pierwszego stopnia)
– Digital Design, grafika, wzornictwo (studia drugiego stopnia)

Rekrutacja obcokrajowców na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym
• więcej informacji na temat zasad i warunków podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi znajduje się na stronach:
http://rekrutacja.up.krakow.pl/informator/index.php?page=obcokr
http://www.up.krakow.pl/main/?page=rekrutacja

Obcokrajowcy mogą uzyskać zwolnienie z opłat za studia:
będąc stypendystą Rządu Polskiego lub stypendystą  rządu innego państwa, a także w ramach odrębnych umów i programów.
Więcej informacji na stronie:  http://buwiwm.edu.pl/
Osoby, które chciałyby starać się o stypendium na studia w Polsce, powinny zgłosić się do polskich konsulatów za granicą. Adresy internetowe polskich placówek dyplomatycznych można znaleźć na stronie MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/

 

Department of Fine Arts – September Admissions
Entrance Requirements for Foreigners 

The Department of Fine Arts invites you to participate in our admissions program in September, in the following fields of study:
– Painting (studies of the first and second degree)
– Animation of Culture in the Social Dimension (studies of the first degree)
– Digital Design, Graphics, Design (studies of the second degree)
More information regarding the fields of study may be found at:
http://wydzialsztuki.up.krakow.pl/?page_id=8370

Admissions for Foreigners for studies at the Pedagogical University
• more information regarding the rules and conditions for acceptance of those who are not Polish citizens may be found at:
http://rekrutacja.up.krakow.pl/informator/index.php?page=starteng
http://www.up.krakow.pl/main/eng/

 

Факультет мистецтввступ у вересні
Умови прийняття іноземців до вишів

Факультет мистецтв  – вступ у вересні – спеціальності:
– живопис (навчання I та II рівня)
– анімація в області культури (навчання I рівня)
– Digital Design, графіка, дизайн (навчання II рівня)

Вступ іноземців на навчання до Педагогічного університету
• правила й умови вступу до Педагогічного університету осіб, які не являються громадянами Польщі:
http://rekrutacja.up.krakow.pl/informator/index.php?page=obcokr_ua
http://www.up.krakow.pl/main/ua/