ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA18 grudnia 2017
Stypendium im. Bogny Olszewskiej

W październiku tego roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wraz z Fundacją Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej, zainaugurowało pierwszą edycję stypendium im. Bogny Olszewskiej, przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum. Jej postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej. Beneficjentami i beneficjentami stypendium będą młode osoby (21-30 lat) zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem. Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach.

Na program stypendium będzie się składał trzymiesięczny staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zasoby Muzeum. W ramach stypendium zostaną również pokryte koszty pobytu i utrzymania beneficjentki/a w Warszawie oraz koszty realizacji zaproponowanego działania. W rozstrzygnięciu konkursu oraz tworzeniu programu stażowego Fundację Nieograniczona i Muzeum Sztuki Nowoczesnej wspierają przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji Otwarte Drzwi, Fundacji SYNAPSIS, Grupy Artystów Głuchych, Grupy Pedagogiki i Animacji Praga Północ, TR Warszawa. Stypendium zostało równie objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://artmuseum.pl/pl/news/stypendium-im-bogny-olszewskiej oraz na Facebooku https://www.facebook.com/events/322491441563265/

Rekrutacja do stypendium trwa do końca grudnia.