ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA25 listopada 2014
Studia nad logotypem Biblioteki

Wystawa_studia nad logotypem

Zapraszamy do obejrzenia małej wystawy 10 prac studentów 1 roku grafiki studiów niestacjonarnych
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Biblioteka jako bardzo ważny ośrodek kulturotwórczy nieustannie zmienia swoje funkcje dostosowując się do przemian społecznych i cywilizacyjnych. Studenci pierwszego roku grafiki studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z entuzjazmem przyjęli temat studium znaku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdyż oprócz podstawowych skojarzeń związanych z biblioteką jako centrum kulturalno-edukacyjnym ma ona status związany z rangą reprezentowania województwa, nie tylko jako jednostki organizacyjnej, ale również jako wspólnoty mieszkańców. Wystawa przedstawia wynik pracy nad tym wymagającym zadaniem. Także ta wystawa jest dowodem na kulturotwórczą rolę biblioteki, która ułatwia młodym twórcom włączenie się w dialog kulturowy.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1, 31-124 Kraków (parter, po lewej stronie, obok wypożyczalni głównej)
Wystawa dostępna w godzinach pracy biblioteki do 30 grudnia 2014 roku.