ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Wykaz wykładowców
 • Grażyna Borowik-Pieniek (dr hab., prof. UP)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: grazyna.borowik-pieniek@up.krakow.pl

 • Łukasz Murzyn (dr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: lukasz.murzyn@up.krakow.pl

 • Jacek Pasieczny (dr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: jacek.pasieczny@up.krakow.pl

 • Piotr Jargusz (prof. dr hab.)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: piotr.jargusz@up.krakow.pl

 • Romuald Oramus (prof. dr hab.)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: romuald.oramus@up.krakow.pl

 • Małgorzata Olkuska (prof. dr hab.)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: malgorzata.olkuska@up.krakow.pl

 • Stanisław Sobolewski (prof. dr hab.)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: stanislaw.sobolewski@up.krakow.pl

 • Małgorzata Wielek-Mandrela (dr hab.)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: malgorzata.wielek-mandrela@up.krakow.pl

 • Marek Batorski (dr hab.)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: marek.batorski@up.krakow.pl

 • Agnieszka Daca (dr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: agnieszka.daca@up.krakow.pl

 • Agata Agatowska (dr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: agata.agatowska@up.krakow.pl

 • Krzysztof Gil (dr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: krzysztof.gil@up.krakow.pl

 • Krzysztof Marchlak (dr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: krzysztof.marchlak@up.krakow.pl

 • Natalia Kopytko (mgr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: natalia.kopytko@up.krakow.pl

 • Ernest Ogórek (mgr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: ernest.ogorek@up.krakow.pl

 • Andrzej Najder (mgr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: andrzej.najder@up.krakow.pl

 • Stanisław Wójcicki (mgr)

  Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby
  mail: stanislaw.wojcicki@up.krakow.pl

 • Agnieszka Łukaszewska (prof. UP)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: agnieszka.lukaszewska@up.krakow.pl

 • Marcin Pawłowski (prof. UP)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: marcin.pawlowski@up.krakow.pl

 • Jacek Zaborski (prof. dr hab.)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: jacek.zaborski@up.krakow.pl

 • Jerzy Jędrysiak (prof.)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: jerzy.jedrysiak@up.krakow.pl

 • Jan Bujnowski (dr hab., prof. UP)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: jan.bujnowski@up.krakow.pl

 • Stanisław Cholewa (dr hab.)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: stanislaw.cholewa@up.krakow.pl

 • Agnieszka Dutka (dr hab.)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: agnieszka.dutka@up.krakow.pl

 • Ewelina Małysa (dr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: ewelina.malysa@up.krakow.pl

 • Małgorzata Niespodziewana-Rados (dr hab.)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: malgorzata.niespodziewana-rados@up.krakow.pl

 • Anna Sadowska (dr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: anna.sadowska@up.krakow.pl

 • Wojciech Sobczyk (dr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: wojciech.sobczyk@up.krakow.pl

 • Bogna Sroka-Mucha (dr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: bogna.sroka-mucha@up.krakow.pl

 • Monika Zawadzka (dr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: monika.zawadzka@up.krakow.pl

 • Olga Bardan (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: olga.bardan@up.krakow.pl

 • Renata Brońka (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: renata.bronka@up.krakow.pl

 • Anna Juszczak (dr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: anna.juszczak@up.krakow.pl

 • Magdalena Lazar (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: magdalena.lazar@up.krakow.pl

 • Marta Niedbał (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: marta.niedbal@up.krakow.pl

 • Katarzyna Wojdyła (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: katarzyna.wojdyla@up.krakow.pl

 • Mateusz Rafalski (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: mateusz.rafalski@up.krakow.pl

 • Kornel Janczy (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: kornel.janczy@up.krakow.pl

 • Magdalena Żmijowska (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: magdalena.zmijowska@up.krakow.pl

 • Dominika Bobulska (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: dominika.bobulska@up.krakow.pl

 • Paweł Wątroba (mgr)

  Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  mail: pawel.watroba@up.krakow.pl

 • Beata Długosz (dr)

  Katedra Intermediów
  mail: beata.dlugosz@up.krakow.pl

 • Sebastian Wywiórski (dr)

  Katedra Intermediów
  mail: sebastian.wywiorski@up.krakow.pl

 • Maria Wasilewska (dr hab., prof.UP)

  Katedra Intermediów
  mail: maria.wasilewska@up.krakow.pl

 • Małgorzata Markiewicz (dr)

  Katedra Intermediów
  mail: malgorzata.markiewicz@up.krakow.pl

 • Małgorzata Łuczyna (dr)

  Katedra Intermediów
  mail: malgorzata.luczyna@up.krakow.pl

 • Lech Kolasiński (mgr)

  Katedra Intermediów
  mail: lech.kolasinski@up.krakow.pl

 • Bartosz Zaskórski (mgr)

  Katedra Intermediów
  mail:

 • Filip Chrobak (mgr)

  Katedra Intermediów
  mail: filip.chrobak@up.krakow.pl

 • Jakub Pierzchała (dr)

  Katedra Multimediów
  mail: jakub.pierzchala@up.krakow.pl

 • Halina Cader-Pawłowska (dr hab., prof. UP)

  Katedra Multimediów
  mail: halina.cader-pawlowska@up.krakow.pl

 • Adam Panasiewicz (dr hab.)

  Katedra Multimediów
  mail: adam.panasiewicz@up.krakow.pl

 • Mirosław Niesyto (dr)

  Katedra Multimediów
  mail: miroslaw.niesyto@up.krakow.pl

 • Wioletta Sowa (dr)

  Katedra Multimediów
  mail: wioletta.sowa@up.krakow.pl

 • Michał Hyjek (dr)

  Katedra Multimediów
  mail: michal.hyjek@up.krakow.pl

 • Przemysław Liput (dr)

  Katedra Multimediów
  mail: przemyslaw.liput@up.krakow.pl

 • Piotr Filipiuk (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: piotr.filipiuk@up.krakow.pl

 • Justyna Kraszewska (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: justyna.kraszewska@up.krakow.pl

 • Łukasz Surowiec (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: lukasz.surowiec@up.krakow.pl

 • Marcin Wojciechowski (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: marcin.wojciechowski@up.krakow.pl

 • Anna Pichura (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: anna.pichura@up.krakow.pl

 • Aleksandra Rodobolska (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: aleksandra.rodobolska@up.krakow.pl

 • Marzena Kolarz (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: marzena.kolarz@up.krakow.pl

 • Paweł Hęciak (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: pawel.heciak@up.krakow.pl

 • Katarzyna Cichecka (mgr)

  Katedra Multimediów
  mail: katarzyna.cichecka@up.krakow.pl

 • Karolina Kolenda (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: karolina.kolenda@up.krakow.pl

 • Rafał Solewski (dr hab., prof. UP)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: rafal.solewski@up.krakow.pl

 • Łukasz Białkowski (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: lukasz.bialkowski@up.krakow.pl

 • Agnieszka Kamrowska (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: agnieszka.kamrowska@up.krakow.pl

 • Monika Nęcka (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: monika.necka@up.krakow.pl

 • Sebastian Stankiewicz (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: sebastian.stankiewicz@up.krakow.pl

 • Bernadeta Stano (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: bernadeta.stano@up.krakow.pl

 • Diana Wasilewska (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: diana.wasilewska@up.krakow.pl

 • Agata Wójcik (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: agata.wojcik@up.krakow.pl

 • Małgorzata Kaźmierczak (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: malgorzata.kazmierczak@up.krakow.pl

 • Weronika Plińska (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: weronika.plinska@up.krakow.pl

 • Krzysztof Siatka (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: krzysztof.siatka@up.krakow.pl

 • Beata Cyboran (dr)

  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
  mail: beata.cyboran@up.krakow.pl

 • Alicja Panasiewicz (dr hab., prof. UP)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: alicja.panasiewicz@up.krakow.pl

 • Grażyna Brylewska (prof. dr hab.)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: grazyna.brylewska@up.krakow.pl

 • Marcin Klag (dr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: marcin.klag@up.krakow.pl

 • Dagmara Latała (dr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: dagmara.latala@up.krakow.pl

 • Bartosz Mucha (dr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: bartosz.mucha@up.krakow.pl

 • Monika Natkaniec-Papp (dr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: monika.natkaniec-papp@up.krakow.pl

 • Przemysław Paliwoda (dr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: przemyslaw.paliwoda@up.krakow.pl

 • Daria Malicka (dr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: daria.malicka@up.krakow.pl

 • Malwina Antoniszczak (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: malwina.antoniszczak@up.krakow.pl

 • Monika Chrabąszcz-Tarkowska (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: monika.chrabaszcz-tarkowska@up.krakow.pl

 • Marta Dziuba (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: marta.dziuba@up.krakow.pl

 • Joanna Krokosz (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: joanna.krokosz@up.krakow.pl

 • Franciszka Jagielak (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: franciszka.jagielak@up.krakow.pl

 • Natalia Jurczak-Noga (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: natalia.jurczak@up.krakow.pl

 • Urszula Kowal-Kiraga (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: urszula.kowal-kiraga@up.krakow.pl

 • Dominik Lisik (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: dominik.lisik@up.krakow.pl

 • Marcin Nowak (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: marcin.nowak@up.krakow.pl

 • Aleksandra Satława (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: aleksandra.satlawa@up.krakow.pl

 • Anna Węgrzyniak (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: anna.wegrzyniak@up.krakow.pl

 • Anna Zabdyrska (dr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: anna.zabdyrska@up.krakow.pl

 • Jakub Zychowicz (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: jakub.zychowicz@up.krakow.pl

 • Marcin Koterwa (mgr)

  Katedra Wzornictwa i Projektowania Wizualnego
  mail: marcin.koterwa@up.krakow.pl