ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Koła Naukowe

Zachęcamy studentów do włączenia się w działalność kół naukowych. 

Koło Artystyczno-Naukowe studentów

Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej

W roku akademickim 1982/83 zarejestrowane zostało Koło Naukowe Studentów Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, które prowadzi swą działalność nieprzerwanie do dzisiaj. Ze względu na restrukturyzację uczelni obecna nazwa koła brzmi: Koło Artystyczno – Naukowe Studentów Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej.

Założycielem koła i jego opiekunem jest profesor UP Grażyna Borowik.

Koło działa na rzecz upowszechniania sztuki współczesnej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Studenci doskonalą swoje umiejętności plastyczne, poszerzają wiedzę na temat sztuk wizualnych, poszukują form wypowiedzi o charakterze performatywnym i teatralnym ( Grupa Sztuka Gestu). Od 1985r działała założona przez członków Koła Artystyczno- Naukowego galeria Zejście, która zlikwidowana została w r. 2013. Studenci koła naukowego prezentowali przez wiele lat Wydział Sztuki na corocznym Festiwalu Nauki na krakowskim Rynku, brali udział w dniach otwartych Uniwersytetu. Podjęli i zrealizowali szereg projektów na rzecz środowiska studenckiego i miasta ( malowidła w szpitalach, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, współpraca z Domem Dziecka w Zagórzanach).

Czynnie uczestniczą w ogólnopolskich konferencjach naukowych. Za swą działalność otrzymywali wyróżnienia, podziękowania i nagrody na przeglądach kół naukowych. W 2015 r. wygrali konkurs ofert kół naukowych „Naukowe inspiracje” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Miasta Krakowa. W tym samym roku zorganizowali międzynarodową wystawę plastyczną i seminarium naukowe pt „Moje miejsce” w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie.

 

Zarząd Koła

Przewodnicząca: Paulina Żądło paulinazadlo@gmail.com
Zastępca przewodniczącej : Sara Kwiatkowska
Doradca : Grzegorz Wójcik Skarbnik : Barbara Bogomaz
Protokolant : Paweł Gładkowski
Komisja Rewizyjna : Marzena Wąchała, Paweł Gładkowski, Barbara Bogomaz

 


 

Koło naukowe KWADRAT

Celem jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w życiu artystycznym i naukowym. Pomaga w debiucie artystycznym i dizajnerskim poprzez promowanie obecności członków koła w prestiżowych wystawach, konkursach oraz wydarzeniach artystycznych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. W ostatnich 4-ch semestrach członkowie Koła wzięli udział w trzech międzynarodowych festiwalach, sześciu ogólnopolskich, prestiżowych i profesjonalnych wystawach i konkursach oraz w trzydziestu wystawach i projektach artystycznych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego.

 

http://kolokwadrat.blogspot.com/

 


 

Koło naukowe GR.UP’a

Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego powstała z myślą o organizacji i integracji środowiska akademickiego związanego z szeroko pojętym  projektowaniem graficznym.

W ramach swojej działalności Koło przygotowuje warsztaty, wykłady, pokazy i zajmuje się promocją wydarzeń o charakterze projektowym. Priorytetowym celem jego działania jest pokazanie praktycznej strony pracy projektanta graficznego

W 2016 roku GR.UP uruchomiła pilotażowy program — weekendy projektowe. Jest to inicjatywa polegająca na cyklicznych spotkaniach studentów w weekendy i wspólnej pracy nad konkretnymi zleceniami projektowymi z perspektywą wdrożenia. To first aid dla realnych, niekomercyjnych projektów, które potrzebują wsparcia graficznego. Koło działa przy Instytucie Grafiki i Wzornictwa.

 

https://www.facebook.com/grupa.up

http://lupa.up.krakow.pl/

 

 


 

Studenckie koło naukowe Wzornictwa PROTOTYP

Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa z siedzibą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą w ramach Katedry Wzornictwa i Projektowania Wizualnego Instytutu Grafiki i Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Organizacja posiada bezpośredniego opiekuna powołanego przez Kierownika Katedry Wzornictwa i Projektowania Wizualnego.

Celem koła jest rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych, artystycznych, projektowych oraz pasji badawczych i twórczych w zakresie wzornictwa. Uczestnicy zdobywają doświadczenia w dziedzinie realizacji różnorodnych zadań projektowych o charakterze indywidualnym lub grupowym. Organizacja ma na celu propagowanie badań naukowych, twórczości projektowej studentów, przygotowanie do przyszłej pracy projektowej oraz integrację uczestników z pracownikami naukowymi

Koło Naukowe Wzornictwa realizuje swoje cele, po przez poszerzanie wiedzy dotyczącej nowych mediów, współpracę z innymi organizacjami studenckim, udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, stażach, spotkaniach i wydarzeniach artystycznych oraz festiwalach i wystawach o tematyce dizajnu. Członkowie organizacji odpowiadają również za prowadzenie wortalu na temat wzornictwa oraz promocję działań realizowanych w ramach Koła Naukowego. Działalność Koła jest finansowana z projektu Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo współfinansowanego przez Unię Europejską.