ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA25 stycznia 2016
S P E L L Beata Długosz

S P E L L

Beata Długosz
30.01-14.02.2016

ARTzona OKN oraz autorka zapraszają na wernisaż wystawy 30.01 o godz 12.00.
 Artzone OCN and author invite to the opening of the exhibition 30.01 pm 12.00.

Wystawa jest rozważaniem nad pojęciem czasu, nie tylko jego naturą filozoficzną czy duchową ale także psychologiczną. W dwóch odrębnych przestrzeniach ARTzony prezentowane są instalacje, których podstawowymi elementami są światłoczuła materia oraz światło; naturalne i LED. Instalacje skonstruowane na odmiennych zasadach tworzą przestrzenie skłaniające do konfrontacji z własnymi odczuciami zjawiska czasu.

 

The aim of the exhibition is to look into the concept of time perceived not only as a philosophical or spiritual notion, but also as psychological one. Performative installations are presented in two separate spaces of ARTzona. These installations, comprising two main elements: photosensitive fabric as well as light (both natural light and LED lamps), and originating from different principles, create environments which encourage the viewer to confront their way of perceiving time.

 

Adres / Address: ARTzona, os. Górali 4, Kraków

Partner wystawy / Partner exhibitions:

www.wyswietlacze-diodowe.pl/

plakat_spell_web_v3