ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA20 maja 2015
Projekt ‚STYCZNE’ i Open Call dla studentów

    STYCZNE 

Tożsamość – Tradycja – Miejsce  Terytorium …

 

 OPEN CALL dla studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

 Projekt realizowany we współpracy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z Beit Berl College w Tel Avivie.

 

Projekt STYCZNE jest zainspirowany i nawiązuje do historii dawnej Szkoły Rzemiosł na Kazimierzu, która mieściła się w obecnej siedzibie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podbrzezie 3. Historia szkoły została zatarta przez dramatyczne wydarzenia drugiej wojny światowej, likwidację placówki i wymazywanie pamięci po żydowskiej historii tego miejsca. Bagaż historyczny placówki przy ul. Podbrzezie, powszechnie nieznany i przez to niejednoznaczny, może być inspirujący dla artystycznej eksploracji tematów pamięci i jej paradoksów.

 

Celem zadania jest stworzenie platformy wymiany pomysłów, w której uczestniczą studenci i wykładowcy. Pojęciami wywoławczymi będą dialog z tradycją, wymazywanieprzywracanie pamięci oraz specyfikatożsamość konkretnego miejsca (siedziby Wydziału Sztuki UP oraz kampusu Beit Berl College).

 

Zadaniem uczestników projektu jest wykreowanie wieloelementowego procesu artystycznego i badawczego, opierającego się na metodzie otwartego i dialogu i demokratycznych metod współpracy. W procesie wzajemnej wymiany inspiracji, dyskusji i kreacji poszczególnych elementów projektu wykrystalizuje się zakres penetracji artystycznej.

 

Celem projektu jest poszukiwanie STYCZNYCH, punktów wspólnych, między obiema uczelniami, między ich historiami, między doświadczeniami studentów i wykładowców, między doświadczeniami kulturowymi i historycznymi wielu narodów. Efektem artystycznym projektu powinny być interdyscyplinarne artystyczne interwencje w specyfikę miejsc w Krakowie i w Tel Avivie.

 

Zwracamy się z propozycją współpracy do artystów intermedialnych, kładących nacisk na proces badawczy, zainteresowanych opisanymi problemami, których realizacje artystyczne dookreślą sygnalizowaną problematykę tożsamości miejsc na krakowskim Kazimierzu i w Tel Avivie.

 

Proponowany sposób realizacji projektu przewiduje powołanie grup uczestników na obu uczelniach, które w procesie cyklicznych seminariów za pośrednictwem Internetu wyznaczą szczegółowe cele eksploracji artystycznej, nie odbiegające jednak od założeń początkowych. Nakreślą mentalną mapę pojęć, inspiracji i problemów. W dalszej perspektywie planowane będą wymiany, pobyty studyjne wykładowców i studentów oraz praca nad materią zadań artystycznych, które ostatecznie mogą zostać zaprezentowanie w przestrzeni obu kampusów.

 

OPEN CALL jest skierowany do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną do 31 maja na adres styczne.up@gmail.com

Do zgłoszenia należy dołączyć portfolio (pdf) dokumentujące dorobek artystyczny, oraz biogram.

Spośród kandydatów zostanie wybrana grupa 12 osób, która weźmie udział w projekcie. Studenci, którzy zakwalifikują się do projektu zostaną powiadomieni drogą mailową.

2015_05_15_Styczne_FB