ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA19 kwietnia 2017
Pokonkursowy pokaz laureatów DAAF – Moving Worlds –

21.04.2017, godz.17.00 – Galeria Wydziału Sztuki UP  Galeria Wydziału Sztuki, Kraków, ul.Mazowiecka 43
1 miejsce MICHAŁ MOMOT „MAPPING MK40″
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2 miejsce MATEUSZ KOKOT „CRAWLERS”
ASP Katowice

3 miejsce KONRAD PESZKO „CIĄGŁOŚC PRZERYWANA”
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

————————————————————————————–

Info:
Celem pokazu laureatów konkursu DAAF jest prezentacja nagrodzonych prac wykorzystujących strategie wizualne obrazu ruchomego, jako głównego medium działań eksperymentalnych wykorzystujących narzędzia technologii cyfrowych. Nagrodzone w 2016 roku projekty stanowią przykład spojrzenia młodych artystów – absolwentów szkół artystycznych na ciągle aktualny namysł nad niewyczerpalnym potencjałem multimedialnych środków, których eksperymentalny charakter zapoczątkował dyskurs strategii narzędzia mocno określającego Kulturę wizualności już od czasów Wielkiej Awangardy 20. lecia międzywojennego.

Festiwal DAAF – konkurs, jako międzyuczelniany projekt stał się platformą wymiany doświadczeń oraz szerokiego wglądu w poziom i kondycję kształcenia artystycznego wykorzystującego cyfrowe technologie obrazowania. Ważnym punktem odniesienia do projektu była publiczna prezentacja projektów w galerii oraz prezentacja na dedykowanej stronie internetowej, dlatego też, chcemy jeszcze raz zaprezentować nagrodzone prace, jako dialog z ideą festiwalu Krakers 2017 związaną z 100. leciem Awangardy i tym samym odnieść się do nurtującego pytania o kondycję, ale przede wszystkim, współczesną definicję działań artystycznych wykreślających nowe terytoria tego słowa.

Organizator: Wydział Sztuki UP w Krakowie
Katedra Multimediów
dr hab. Adam Panasiewicz, Przewodniczący Jury DAAF
mgr Marcin Wojciechowski, Sekretarz DAAF
http://digitalattack.up.krakow.pl