ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA12 czerwca 2014
OPEN CALL: Pola inspiracji. Warsztaty z Danielem Rycharskim.

Co najmniej kilkunastu artystom poprzez sztukę udało się uchwycić charakter jakiegoś miejsca i pracować w oparciu o jego potencjały. To ich prace podpowiedzą nam, jak uważnie obserwować środowisko, w którym żyjemy i jak szukać w najbliższej przestrzeni fizycznej i symbolicznej kolejnych potencjałów. Sprawdzimy, co dają działania grupowe oparte na przyjemności wspólnego spędzania czasu i płynącego z tej przyjemności pierwiastka aktywizacji. Z kolei czerpane z pola sztuki współczesnej wskazówki pomogą nam dobrać najlepsze narzędzia, by z owych miejsc i spotkań wypreparować ich esencję, świadomie ją  eksponować, modyfikować i mnożyć. Wszystko to w kontekście pytań o budowaną w oparciu o lokalne wartości tożsamość stawianych w trakcie warsztatu w formie grupy samokształceniowej.

Warsztat kierowany jest do liderów, animatorów i twórców pracujących w małych społecznościach i ośrodkach niemiejskich. Prowadzony będzie przez Daniela Rycharskiego (ur. 1986), artystę wizualnego i nauczyciela akademickiego, pracuje na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, który zasłynął akcjami w rodzinnym Kurówku. Wiejski Street Art, którego ikonografia oparta została o lokalne legendy, i stojąca wśród pól Galeria-Kapliczka powstały w ścisłej współpracy z mieszkańcami niewielkiej mazowieckiej wsi.

Tym razem artysta zaprasza uczestników warsztatu by wspólnie z nim zastanowili się, jaką wartość współcześnie niosą ze sobą lokalne tradycje, co definiuje tylko pozornie pozbawione potencjału kulturotwórczego miejsca i jak wartości istotne dla ich mieszkańców zamieniać w czyny, a drogowskazów do działania szukać w sztuce. Warsztat będzie oparty o rozmowę i wymianę doświadczeń, poprzedzającą ją indywidualną lekturę kilku tekstów oraz wspólne obejrzenie kilku realizacji artystycznych. Zastanowimy się nad minusami i plusami poszczególnych rozwiązań i spróbujemy w formie burzy mózgów pomyśleć przez pryzmat dawanych przez nie narzędzi o konkretnych miejscach, z których pochodzimy i w których pracujemy.

Warsztat organizowany jest przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach rocznego projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Liczba uczestników warsztatu jest ograniczona (15 osób).

Zgłoszenia wraz z krótkim uzasadnieniem i opisem swojej praktyki (do 1800 znaków; zawierające informacje na temat charakteru prowadzonych działań, ich beneficjentów oraz zmian, jakie zachodzą pod w wpływem owych działań w lokalnej społeczności lub danej grupie) prosimy kierować na adres: batko@bunkier.art.pl do 25 czerwca 2014.

Termin: 01.07.2014

Godzina: 11:00-16.00

Miejsce: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków

Udział w warsztatach jest bezpłatny.