ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA28 lutego 2018
OH… Patrz!

CENTRUM SZTUKI  1918-2018 w Lanckoronie
Adresatem projektu OH… Patrz! jest młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy

Nasz cel
Celem projektu jest wspieranie twórczości artystycznej i kreatywności. Interesuje nas
Sztuka ważnych Relacji. Spotkania, warsztaty i wykłady służą idei równych szans, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przełamywaniu stereotypów i tworzeniu płaszczyzny spotkania na bazie wartości, tożsamości i refleksji wobec dziedzictwa kulturowego. Traktujemy sztukę, jako szansę dla wzajemnego spotkania, poznania i budowania przestrzeni do opowiedzenia
o sobie i swych przeżyciach – o własnej potrzebie wyrażania Prawdy i poszukiwania Piękna. Dlatego poszukujemy dla spotkania Nowych Przestrzeni. Temu służyć będzie między innymi tworzenie przez uczestników spotkań „kolekcji prywatnych”. Kolekcji sztuki poważnej i nie poważnej, jako punktu wyjścia do rozmów o Życiu. Wspólnemu szukaniu odpowiedzi na pytania o swoje bardzo prywatne dziedzictwo kulturowe, o to co nas łączy, pomogą spotkania
z artystami i animatorami, w tymi oprowadzanie kuratorskie po Muzeum Sztuki Współczesnej
MOCAK, Muzeum Narodowym, Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Autorzy i zespół prowadzący:

  • Prof. zw. Piotr Jargusz – artysta malarz, twórca projektów realizowanych w przestrzeni publicznej. Autor osiemdziesięciu wystaw i projektów indywidualnych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi pracownie malarstwa i działań w przestrzeni społecznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. (www.piotrjargusz.pl)
  • Natalia Knycz – artystka zafascynowana fotografią, w twórczości której od zawsze ważną rolę odgrywa woda. Absolwentka Edukacji Artystycznej  na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Aktualna dyplomantka Grafiki na Wydziale Sztuki UP i Edukacji Artystycznej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi autorskie warsztaty animacyjne w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Idea
Stworzenie dla młodzieży z Ośrodka OHP w Lanckoronie miejsca do działań artystycznych
i edukacyjnych, w rozumieniu idei edukacji nieformalnej. Miejsca przemiany sposobu bycia, miejsca spotkań, działań twórczych, warsztatów i plenerów malarskich, fotograficznych, rzeźbiarskich i filmowych, podczas których uczestnicy poznają zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej oraz różnorodne techniki i środki artystycznego wyrazu. Zamierzamy stworzyć w Lanckoronie miejsce dla prawdziwych działań twórczych, otwarte na wymianę lokalną i międzynarodową współprace z ośrodkami w Polsce i zagranicą (Ukraina, Białoruś, Litwa, Słowacja, Rosja).

https://issuu.com/ohpatrz/docs/30.01_6f38d0524f4538

https://issuu.com/ohpatrz/docs/warsztaty_15.02_mm

https://drive.google.com/drive/folders/1f9A2-GsB9F0THVVt-ZIcFhdn1lh8A_aj

https://issuu.com/ohpatrz/docs/warsztaty_15.02_mm

https://drive.google.com/drive/folders/1lMe9ZviPt3Zmo7rVni6Wx56xUPjzWy2V

https://drive.google.com/drive/folders/1hII0CmXTv9zAvAfe0NQ2Wx2rjCobNJQ8