ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA26 listopada 2013
Napisali o nas

Uniwersytet Pedagogiczny

Na Uniwersytecie Pedagogicznym rekrutacja wciąż trwa, wiadomo jednak, że największą popularnością cieszy się filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika ze specjalnością przedszkolną i wczesnoszkolną, a także administracja.

W tym roku akademickim UP przygotowało dla maturzystów cztery nowe kierunki: bioinformatyka, architektura informacji, digital design oraz studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie. Bioinformatyka to stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia, na których student ma nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii i informatyki, rozumiejąc potrzebę zastosowania metod informatycznych do rozwiązywania problemów, wynikających ze złożoności systemów biologicznych. Celem tych studiów jest ukształtowanie u absolwentów umiejętności postrzegania procesów biologicznych przez pryzmat uniwersalnego języka matematyki, poszerzenie wiedzy w zakresie zastosowań matematyki i informatyki w biologii oraz ukształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia programów komputerowych oraz projektowania biologicznych baz danych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów przyszły absolwent bioinformatyki ma także dysponować podstawami warsztatu analitycznego.

Digital design to z kolei studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Sztuki, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Kierunek ten powstał, by wykształcić absolwentów gotowych do pracy w branżach związanych z rozwojem nowych mediów, w szczególności do wypełnienia luki pomiędzy informatykami, programistami a pracownikami przemysłu kreatywnego, artystami, projektantami. UP chce wypuścić na rynek przyszłych pracowników rynku kreatywnego, posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz rozwiniętą wrażliwość estetyczną i kompetencje z obszaru sztuki. Naukę mogą podjąć m.in. absolwenci kierunków informatycznych, chcący sprawnie poruszać się w obszarze mediów cyfrowych, tworzyć zaawansowane technologicznie strategie promocyjne ze szczególnym uwrażliwieniem na aspekt estetyczny. Dzięki temu absolwenci kierunków informatycznych, poprzez rozwinięcie wrażliwości estetycznej oraz uzupełnienie wiedzy z obszaru komunikacji wizualnej, kompozycji i koloru w pracy projektowej, mogą stać się na rynku pracy bardziej konkurencyjni.

Cały tekst