ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA22 maja 2014
Nagrody Ars Quaerend

ARS_QUAERENDI_2014

Województwo Małopolskie ogłasza siódmą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 19 maja do 18 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody.

Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku (z nazwiskiem kandydata w kategorii Mistrz) przez uprawnioną instytucję, Mistrz do nagrody typuje swojego Ucznia. Twórczy duet Mistrz-Uczeń do konkursu przygotowuje Projekt, który ocenia Jury biorąc pod uwagę zaangażowanie oraz osiągnięcia kandydatów. O Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele środowisk kulturalnych, artystycznych i naukowych oraz uczniowie, studenci i absolwenci szkół
i uczelni z terenu Województwa Małopolskiego. Zwycięskie projekty laureaci zrealizują pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Jury oraz Zarząd Województwa Małopolskiego przyznają corocznie do pięciu nagród w każdej kategorii. Na laureatów w kategorii Mistrz czeka 6000 zł., Uczniowie otrzymają po 4000 zł. a na realizację zwycięskich Projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy po 25 000 zł. Do konkursu przyjmowane są prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych i wskazanych w regulaminie dokumentów.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Nagrody Ars Quaerendi dostępne są na stronie www.aq.malopolskanagroda.pl