ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA14 listopada 2013
Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Sztuki UP studiów stacjonarnych (na kierunkach nienauczycielskich: Grafika, Malarstwo, Wzornictwo, Digital Design) zainteresowanych pracą w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej i edukatora warsztatów artystycznych.

Kandydaci muszą mieć ukończony minimum I rok studiów na jednym z wymienionych kierunków.
(na III lub IV semestrze studiów licencjackich lub do VI semestru studiów magisterskich 5-cio letnich, na studiach magisterskich II stopnia od I roku studiów)

Absolwent po ukończeniu otrzymuje zaświadczenie ukończenia modułu, które jest ważne wraz z dyplomem licencjackim.

Program bloku: 310 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria w tym 30 godzin praktyk pedagogicznych i 20 godzin praktyk śródrocznych)

w cyklu trzysemestralnym + 100 godzin praktyk zawodowych.Organizacja zjazdów: zajęcia w ramach studium odbywają się w 2 x tygodniu po południu (po 17.00)

Rekrutacja: do 22 listopada 2013 r.

Termin uruchomienia studium: początek grudnia roku akademickiego 2013/2014

Czesne: 450 zł/ semestr

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie: http://www.skn.up.krakow.pl/modul-kn-sztuka.html

Dokumenty przyjmuje:

Sekretariat Studium Kształcenia Nauczycieli
ul. Podchorążych 2, pokój 307
30-084 Kraków
w godz. 8.00-15.00
tel. 12 662 72 49
e-mail: skn@up.krakow.pl