ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA10 stycznia 2018
Łukasz Murzyn „TANATOFOBIA”

otwarcie wystawy: piątek 12.01.2018 godz. 19.30
czas trwania: 12.01-1.02.2018
oprowadzanie kuratorskie: 19.01.2018 godz. 19.30
Serdecznie zapraszamy!

 

Arsenał, 2017, fragment instalacji.

 

“TANATOFOBIA” to projekt łączący monumentalną instalację złożoną z ok. tysiąca różnej wielkości obiektów ready-made z serią obrazów wideo. Punktem wyjścia jest tu nasilające się w naszym kręgu kulturowym wieloaspektowe poczucie zagrożenia. Powraca zimnowojenny imperatyw budowania schronów lub wykupowania nieruchomości w “spokojniejszych rejonach”. Rzesze youtuberów publikują instruktarze przetrwania w buszu lub w miejskiej dżungli w sytuacji przeczuwanej katastrofy a pisma kolorowe doradzają w sprawach strategii inwestowania w złoto. Tendencje te na szczególnie podatny grunt trafiają w Polsce. W “strefie zgniotu” pomiędzy Zachodem a Rosją kilkaset tysięcy młodych ludzi chce walczyć za Ojczyznę w szeregach Wojsk OT i na inne sposoby. Nasz wymarzony europejski azyl zdaje się osuwać nam spod nóg. Czekamy na kosmiczne zderzenie – niczym w filmie “Melancholia” Larsa von Triera, albo na barbarzyńców z wiersza Konstandinosa Kawafisa lub powieści Johna Maxwella Coetzee. Na gruncie sztuki zasadnym staje się odniesienie do diagnozy Josepha Beuys-a mówiącej o globalnym, wielopłaszczyznowym kryzysie, jednak tym razem wykreślenie nowej, alternatywnej “trzeciej drogi” będzie znacznie trudniejsze. Za zagrożeniami natury globalnej czają się inne, bardziej codzienne strachy. Boimy się przemocy fizycznej, symbolicznej i ekonomicznej, katastrof naturalnych, chorób i starości, bliskości i samotności. Rozmaite odmiany lęku ufundowane na wielu różnych, czasem błahych motywach zawierają się w pierwotnym i podstawowym doświadczeniu trwogi śmierci. Wystawa ukazuje kolekcję – “arsenał” środków zaradczych, obiektów i działań mających zabezpieczyć przed zagładą. Jak gdyby ktoś podjął próbę uchronienia się przed nieuchronnym. Począwszy od rozpoznania zagrożeń, skończywszy na przygotowaniu całego “systemu przetrwania”. Ma wskazywać na rolę lęków determinujących ludzkie zachowania i wywierających ogromny, wieloraki wpływ na kształt naszej codzienności, życia społecznego, kultury i historii.