ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA16 maja 2017
Kraków Photo Fringe

Continuum.
Przemijanie i trwanie w obrazie fotograficznym.
Passing and Persistence in a Photographic Image.

Kagoda Kubiela – Szklarnia
Alicja Szostek – Koniec jest początkiem
Olga Wysopal – Noise

Wernisaż 18.05.2017, czwartek, godz. 18.30
Czynne: 18.05.2017 – 24.05.2017
Galeria Wydziału Sztuki UP, ul. Mazowiecka 43, Kraków

Organizatorzy: Kraków Photo Fringe 2017, Fundacja Lablab, Fundacja Sztuk Wizualnych
Partnerzy: Galeria Wydzialu Sztuki, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Trzy osobowości artystyczne w różny poruszają problem przemijania, nietrwałości życia i zjawisk, ich rozpadu, a następnie odradzania się i odbudowywania także poprzez fotograficzny obraz. Punktem wyjścia do pracy nad projektem Olgi Wysopal „Noise” było wydarzenie z 2016 r., kiedy nagle, po 46 latach, uznany za zepsuty satelita LES-1 przebudził się i zaczął emitować sygnał – szum. Kolejny projekt Alicji Szostek „Koniec jest początkiem”, dokumentuje schyłek życia Babci i uwiecznia jej obraz. Projekt Jagody Kubieli „Szklarnia” bazuje na eksperymentach z obrazem z aparatu analogowego. Rozbicie na fragmenty i ponowne zmontowanie nadaje mu nowe znaczenia. Wszystkie fotograficzne cykle zawierają poruszający, skłaniający do refleksji przekaz, nostalgiczny, ale niosący też ukojenie.

Kraków Photo Fringe jest organizowany przez Fundację Lablab i Fundację Sztuk Wizualnych. Let’s fringe!