ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA10 stycznia 2018
Konkurs na najlepszą stronę internetową kół naukowych

Biuro Spraw Studenckich i Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych ogłaszają konkurs o nagrodę Prorektora ds. Studenckich na najlepszą stronę internetową kół naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie

Przewodniczących kół naukowych prosimy o zgłaszanie stron do konkursu najpóźniej do dnia 13 marca 2018 r. poprzez wysłanie linku do strony koła na adres e-mail:

kolanaukowe@up.krakow.pl

Wyboru najlepszej strony dokona jury pod przewodnictwem

Pani prof. dr hab. Katarzyny Potyrały – Prorektor ds. Studenckich

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 marca 2018 r.

Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 1.500 zł, która będzie mogła zostać przeznaczona na cele statutowe koła naukowego.

Strona internetowa koła naukowego powinna prezentować dotychczasowy dorobek oraz aktualne osiągnięcia koła, najważniejsze informacje dotyczące działalności koła, statut, informacje o władzach i opiekunie koła. Ocenie podlegać będzie również szata graficzna strony, jej atrakcyjność dla potencjalnego przyszłego członka koła, jak również zawartość merytoryczna.