ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA15 grudnia 2017
Konkurs na logo

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zaprasza studentów Wydziału Sztuki do udziału w Konkursie zamkniętym na opracowanie logo Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz przygotowanie zestawu firmowych dokumentów.

W skład pakietu konkursowego wchodzą:

  1. Logo składające się z sygnetu i wymiennie dwóch napisów:
    • Polskie Stowarzyszenie im Janusza Korczaka
    • Cytat, a zarazem motto PSK: Nie wolno zostawić świata, jakim jest.
  2. Papier firmowy (listowy) z wkomponowanym logo oraz danymi w stopce: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa, NIP 5262209229, Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000142755, www.pskorczak.org.pl, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka | Facebook.
  3. Koperty z logo PSK i hasłem: Nie wolno zostawić świata, jakim jest.
  4. Dyplom z wkomponowanym sygnetem oraz napisami: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka i hasłem: Nie wolno zostawić świata, jakim jest.
  5. Legitymację członkowską z logo PSK i napisami z odpowiednio graficznie oznaczonym miejscem na dokonanie odręcznych wpisów: Legitymacja członkowska, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Numer legitymacji.

Termin: prace prosimy nadsyłać do 31 marca 2017 roku drogą elektroniczną na adres:

Barbara.sochal@poczta.onet.pl

marcin.klag@up.krakow.pl

Organizatorzy Konkursu powołają Jury, które wybierze z nagrodzonych 3 projektów jeden  do realizacji. Dla Laureatów przewidujemy nagrody rzeczowe.

Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z nadesłanych prac w dowolnym niekomercyjnym celu.

Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod tel. 603671927.