ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA2 czerwca 2015
Konkurs graficzny o nagrodę imienia Krystyny i Czesława Bednarczyków

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego ogłaszają pierwszą edycję Konkursu graficznego o nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Wyróżnienie przyznawane będzie za zestaw grafik warsztatowych wykonanych do tomu poetyckiego wydanego przez londyńską Oficynę Poetów i Malarzy, wybranego z następującej listy:

1. Czesław Bednarczyk, Rosocha, Londyn 1978,

2. Jan Brzękowski, Przyszłość nieotwarta, Londyn 1959,

3. Marian Czuchnowski, Angielska zima 1947. Poemat z szuflady, Londyn 1966,

4. Jan Darowski, Drzewo sprzeczki, Londyn 1969,

5. Wacław Iwaniuk, Lustro, Londyn 1971.

Teksty wymienionych zbiorów poetyckich dostępne są na stronie internetowej Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl/Konkurs.
Tamże regulamin Konkursu i bliższe informacje.

Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych.

Termin nadsyłania prac wraz z formularzem zgłoszeniowym upływa 30 listopada 2015 roku. Prace konkursowe powinny być składane osobiście na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (portiernia) lub za pośrednictwem poczty.

Pytania można kierować na adres: konkurs.opim@gmail.com, pracownia.opim@uj.edu.pl
lub biurozpapok@gmail.com.
Sekretarzem jury jest Justyna Wysocka.

Karta zgłoszeniowa dla członków APA

Karta zgłoszeniowa dla członków ZPAP

Regulamin konkursu graficznego pdf