ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA21 września 2014
Konferencja Słowo w Obrazie

plakat_slowo_druk

Pismo z całym bogactwem wizualnych form i tematycznych odniesień jest dla wielu artystów niewyczerpanym źródłem inspiracji. Analizując obrazy, w których użyte zostały znaki – litery, słowa, komunikaty czy ich fragmenty – nie sposób uniknąć pytań w rodzaju: jak wyglądają relacje między tymi znakami a pozostałymi elementami obrazu, co je łączy, czy możliwy jest przekład tych znaków, zamiana ich na inne? Inskrypcje słowne mogą być użyte na wiele sposobów i mogą pełnić zróżnicowane funkcje w dziele artystycznym: tworzywo graficzne, komunikat o szczególnym znaczeniu, uzupełnienie wypowiedzi artystycznej, komentarz językowy, skomplikowany kamuflaż, tytuł, podpis. W innych przypadkach, gdy nazwa własna odnosi się do przedmiotu w sposób jednoznaczny, nazywanie wyznacza szczególny związek słowa
z przedmiotem. Pamiętać należy, że powtarzanie kształtu litery nie zawsze jest pisaniem litery. Koegzystencja znaków ikonicznych i językowych przybiera w sztuce różną postać. Najbardziej interesująca i twórcza wydaje się relacja antagonistyczna prowokująca spięcia i dramatyczny konflikt komunikatów.
Grażyna Borowik, kurator wystawy słowo w obrazie Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14, I piętro, Kraków
Na zaproszeniu wykorzystano reprodukcję pracy Włodzimierza Rosłona z kolekcji Leszka Macaka

1