ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA20 października 2015
Konferencja MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM. TYTUS CZYŻEWSKI–POETA-MALARZ I KRYTYK SZTUKI
Katedra Teorii i Edukacji Artystycznej
oraz
Wydział Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie
mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji naukowej:
MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM.
TYTUS CZYŻEWSKI–POETA-MALARZ I KRYTYK SZTUKI
5 maja 2015 roku minęło 70 lat od śmierci Tytusa Czyżewskiego – wybitnego, choć trochę niedocenianego malarza, poety, dramaturga i krytyka. W historii polskiej sztuki i literatury funkcjonuje on przede wszystkim jako artysta łączący awangardowe eksperymenty formalne z inspiracją rodzimym folklorem. Jego zwrot w stronę malarstwa kolorystycznego, obfity dorobek publicystyczny czy działalność translatorska budzą już znacznie mniejsze zainteresowanie badaczy. Tymczasem twórczość tego artysty stanowi nie tylko doskonały przykład przemian, jakie zachodziły w obszarze umiarkowanej awangardy okresu międzywojennego , ale jest również wyrazem swoistej „unii personalnej”, tj. współzależności i korespondencj i uprawianych przezeń dyscyplin. Warto więc przyjrzeć się jej w kontekście innych zjawisk artystycznych mających wówczas miejsce w kraju czy na świecie, ale też potraktować poszczególne dziedziny aktywności Czyżewskiego jako realizację jednej, interdyscyplinarnej i intermedialnej koncepcji artystycznej. Przede wszystkim jednak warto tę twórczość „przeczytać” na nowo, ze zwróceniem uwagi na aspekty dotąd lekceważone czy zupełnie pomijane. Proponowane zakresy tematyczne referatów:
– intersemiotyczność czy „dwujęzyczność” sztuki Czyżewskiego ? (analogie kompozycyjne i semantyczne literatury i malarstwa; intermedialność)
– zmysłowość i mechaniczność , czyli słowografia Czyżewskiego
–  mariaż nowoczesności i tradycji w poezji, malarstwie i dramaturgii Czyżewskiego
– uniwersalność a „lokalność” w sztuce i koncepcji sztuki T. Czyżewskiego
– problematyka autokreacyjności podmiotu (poezja, krytyka, autoportret)
– muzyczność sztuki Czyżewskiego
– artystyczne podróże Czyżewskiego
– między teorią a praktyką artystyczną
– recepcja sztuki Czyżewskiego i adaptacje jego dzieł (adaptacje cyfrowe, słuchowiska)
– język krytyczny Tytusa Czyżewskiego
–  publicystyka Czyżewskiego wobec sporów o pryncypia epoki
–  Czyżewski jako tłumacz
–  intermedialność a problem przekładu wierszy Czyżewskiego
Konferencja odbędzie się w dniach: 4 – 5 grudnia 2015 roku w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji i prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 30 października 2015 r. na adres:
diana.wasilewska@gmail.com
Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.
Planujemy wydanie referatów w tomie zbiorowym. Oferujemy również pomoc w znalezieniu noclegu w Krakowie.
dr Diana Wasilewska
(organizator)