ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA31 marca 2014
Komunikacja audiowizualna – tworzenie i badanie przekazów medialnych

Komunikacja audiowizualna – tworzenie i badanie przekazów medialnych

Czas trwania: 2 semestry
Limit przyjęć: od 20 do 30 osób
Opłata za semestr: 1500 zł
Kryteria przyjęć:
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, przynajmniej na poziomie licencjatu.
Wymagane dokumenty:
– podanie
– kwestionariusz osobowy
-dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
-dwa zdjęcia
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Instytutu Filozofii i Socjologii
ul. Podchorążych 2, pok. 242, II p.
30-084 Kraków
tel. 12 662-62-23
Termin: 17.06-25.07.2014 oraz 01.09.-30.09.2014
Kierownik  studiów : dr Mariusz Dzięglewski, e-mail: mdzieglewski@wp.pl
 
Opis studiów

Studia przygotowują przyszłych pracowników instytucji, które w swojej działalności wykorzystują różne formy komunikacji społecznej (reklamę, PR, kampanie społeczne) oraz instytucji badawczych, które zajmują się analizą zawartości i treści przekazów audiowizualnych (telewizji, radia, internetu). Studia adresowane są zatem przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników agencji reklamowych, wizerunkowych, kreatywnych, instytucji samorządowych, pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), instytucji pożytku publicznego, dziennikarzy w mediach społecznościowych, badaczy mediów. Zapraszamy także wszystkich tych, którzy chcą pogłębić zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej komunikacji audiowizualnej. Studia rozwijają również kompetencje niezbędne w pracy nauczyciela w zakresie kompleksowego wykorzystania nowych mediów.

Uczestnicy studiów mają do dyspozycji 4 bloki tematyczne o łącznej liczbie 300 godzin zajęć:

A. przedmioty podstawowe, w ramach których studenci zgłębiają najważniejsze zagadnienia

dotyczące współczesnych problemów społecznych, zapoznają się z najważniejszymi teoriami socjologicznymi i koncepcjami kultury, analizą i tworzeniem dyskursu oraz socjologicznymi aspektami języka,

B. przedmioty kierunkowe, w ramach których studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi form i środków masowego komunikowania, socjologicznymi aspektami internetu oraz podstawami marketingu, kreowania wizerunku instytucji i autoprezentacji w procesie komunikacji,

C. badania medioznawcze: w ramach tego bloku studenci poznają etapy procesu badawczego oraz uczą się zastosowania w praktyce metod badania prasy, fotografii, filmu oraz ich społecznego odbioru przy wykorzystaniu technologii informatycznych (aplikacji do badań jakościowych i ilościowych),

D. warsztat twórcy tekstów audiowizualnych: w ramach tego bloku przedmiotów studenci mają okazję poznać warsztat grafika tworzącego projekty medialne z wykorzystaniem techniki fotograficznej i filmowej, przy wykorzystaniu najnowszej technologii do edycji obrazu i animacji.

Studia kończą się przygotowanym przez uczestnika projektem kampanii społecznej, do której

studenci samodzielnie przygotowują materiały audiowizualne.

Program studiów           Plan studiów