ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Sztuka Współczesna

Studia II stopnia stacjonarne

 

Studia magisterskie 2-letnie

Kierunek Sztuka współczesna to studia, która zapewniają połączenie szerokiej wiedzy humanistycznej z umiejętnościami kuratora i krytyka sztuki współczesnej. Studenci znajdą się pod opieką ekspertów mających praktyczne doświadczenie w tworzeniu wystaw oraz czynnie uczestniczących w debatach o sztuce współczesnej na łamach czasopism artystycznych. W trakcie dwuletniego programu kształcenia studenci będą uczestniczyć nie tylko w szerokim, interdyscyplinarnym spektrum kursów z historii wideo, fotografii, performance, sztuki zaangażowanej społecznie, sztuki (post)internetowej, antropologii, filozofii i socjologii sztuki, lecz także wezmą udział w intensywnych warsztatach kuratorskich, warsztatach redaktorskich i translatoriach. Zdobędą również wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych na realizację wydarzeń artystycznych, prawa autorskiego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz działań promocyjnych w kulturze. Po ukończeniu studiów absolwenci będę przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w muzeach, centrach, galeriach sztuki, mass-mediach i prasie specjalistycznej oraz wszelkich instytucjach wymagających połączenia szerokiej wiedzy o współczesnej humanistyce, szczególnie sztuce współczesnej, z umiejętnością organizacji wydarzeń kulturalnych.

Wymagania

Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał podstawową wiedzę o sztuce. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowania i wiedzę kandydata, a także w oparciu o oceny na dyplomie licencjackim lub magisterskim w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.