ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Praktyki

Praktyki 

 

  1. Praktyki dla studentów studiów pierwszego stopnia są obowiązkowe.
  2. W toku trwania studiów, należy odbyć 120 godzin praktyk zawodowych. Praktykę można realizować w ramach programu Erasmus+ PRAKTYKI
  3. Miejsca odbywania praktyk to między innymi studia fotograficzne, wydawnictwa, biura reklamowe i projektowe, agencje kreatywne i prasowe
  4. Studenci studiów dziennych muszą ukończyć praktyki do końca 5 semestru

 

 

Dokumenty

 

Student pobiera 3 druki : druk POROZUMIENIA (x2) i ZAŚWIADCZENIA (załącznik nr 1). Wszystkie trzy druki wypełnia instytucja/firma która przyjmuje studenta na praktykę. Druki należy przekazać opiekunowi praktyk, dla kierunku grafika: imię i nazwisko opiekuna

Jeden z wypełnionych druków porozumienia, po podpisaniu go przez Dyrektora Instytutu zostanie zwrócony danej osobie, następnie należy go przekazać z powrotem osobie, która reprezentowała instytucję w której odbyła się praktyka.  Wraz z przekazaniem opiekunowi praktyk kompletu wypełnionych dokumentów będzie można otrzymać wpis do indeksu i na karcie egzaminacyjnej o zaliczeniu praktyk zawodowych.

Opiekun praktyk dysponuje również drukiem SKIEROWANIA: druk ten jest dokumentem, który kieruje studentów na praktykę, lecz jeśli termin i zasady praktyki zostały ustalone przez studenta samodzielnie – praktycznie nie jest konieczny. Jeśli ktoś chciałby otrzymać druk skierowania proszony jest o kontakt mailowy z opiekunem praktyk (adres opiekuna), podając termin i miejsce praktyki (pełna nazwa i adres).