ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Zasady wyboru kursów na semestr III i IV
Studenci dokonują wybór kursów na semestry III i IV w II semestrze. Wypełnione deklaracje wyboru kursów (formularz do pobrania poniżej), należy złożyć do końca kwietnia w Dziekanacie Wydziału Sztuki /ul. Podchorążych 2, pok. 179/ oraz elektronicznie uzupełniając tabelę udostępnioną w kwietniu przez opiekuna roku.

deklaracja wyboru do pobrania, PDF

Zasady wyboru kursów na semestr V
Studenci dokonują wybór kursów na semestr V w IV semestrze. Wypełnione deklaracje wyboru kursów (formularz do pobrania poniżej), należy złożyć do końca kwietnia w Dziekanacie Wydziału Sztuki /ul. Podchorążych 2, pok. 179/ oraz elektronicznie uzupełniając tabelę udostępnioną w kwietniu przez opiekuna roku.

deklaracja wyboru do pobrania, PDF

Zasady wyboru kursów na semestr VI
Studenci dokonują wybór kursów na semestr VI w V semestrze. Wypełnione deklaracje wyboru kursów (formularz do pobrania poniżej), należy złożyć do końca listopada w Dziekanacie Wydziału Sztuki /ul. Podchorążych 2, pok. 179/ oraz elektronicznie uzupełniając tabelę udostępnioną w październiku przez opiekuna roku.

deklaracja wyboru do pobrania, PDF


Zmiany zadeklarowanych pracowni w trakcie trwania roku akademickiego są możliwe jedynie w uzasadnionych sytuacjach oraz za zgodą prowadzących. Zmiany pracowni zatwierdza opiekun roku, następnie przekazuje je do Dziekanatu.