ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Opisy pracowni

 

Opisy przedmiotów szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego przedmiotu.

 

 

 • Pracownia projektów krytycznych / Katedra Intermediów

  Realizacje powstające w Pracowni, mają na celu podejmowanie twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości. Projekty często wychodzą poza przestrzeń pracowni do sfery publicznej lub prywatnej. Rezultaty zadań mają charakter refleksyjny a nie obiektywizujący. W pracowni stawiamy nacisk na zadawanie pytań oraz kwestionowanie zastanych sytuacji, co może stać się przyczyną, bądź też narzędziem zmiany społecznej. Celem podejmowanych działań jest budowanie poprzez sztukę, zaangażowanego krytycznie komentarza.

  Metody pracy: dyskusje, prezentacje, warsztaty, projekty zespołowe, wizyty studyjne.

  Każdemu zadaniu będzie towarzyszyć obowiązkowa literatura.

  Poruszane zagadnienia łączą się z naukami humanistycznymi i społecznymi.

 • Pracownia działań przestrzennych / Katedra Intermediów

  Pracownia ma na celu kształtowanie postawy świadomego podmiotu w szeroko rozumianej przestrzeni. Podmiotu świadomego swojego ciała, percepcji, oddziaływań, środków poznawczych oraz potencjalnych środków wyrazu. Wraz z kolejnymi latami zajęcia w pracowni poszerzane są o wykłady i warsztaty z zaproszonymi osobami a co za tym idzie następuje stopniowe poszerzanie sfery zainteresowań studentów, oraz włączanie nowych kontekstów, narzędzi i metod stosowanych przez nich do eksplorowania przestrzeni. W toku nauki dokonuje się stopniowe wychodzenie z zamkniętej sytuacji pracownianej w przestrzeń miasta i społeczeństwa. Studenci są zobligowani do sytuowania swoich artystycznych wypowiedzi w konkretnych kontekstach, osadzenie ich w czasie i miejscu ze świadomym odniesieniem się do zjawisk zachodzących w kulturze i społeczeństwie.

 • Pracownia multimediów / Katedra Intermediów

  W Pracowni studenci rozwijają umiejętności pracy z obrazem ruchomym, w obszarze klasycznej narracji filmowej, filmu eksperymentalnego, działań multimedialnych, audiowizualnych, sztuki wideo i nowych mediów. W programie Pracowni znajduje się analiza i kompozycja obrazu filmowego, tworzenie narracji z wykorzystaniem obrazu ruchomego, operowanie planem filmowym, kompozycja kadru, posługiwanie się językiem filmu, a także eksperymenty w obszarze cyfrowej kreacji i multimediów. Studenci realizują ćwiczenia rozwijające umiejętności pracy z kamerą i sprzętem filmowym, techniki rejestracji i edycji obrazu.

  Słowa kluczowe: obraz ruchomy, film, projekty i etiudy filmowe, sztuka wideo, rejestracja obrazu filmowego, działania multimedialne, edycja, reżyseria, praca z kamerą, oświetlenie, kreacja filmowa, dokument, montaż, postprodukcja.

 • Pracownia fotografii / Katedra Intermediów

  Jednym z głównych kierunków Pracowni jest narracja jako istotny aspekt budowania przekazu artystycznego przez takie formy jak: narrative storytelling, dokument, dokument subiektywny, reportaż. Pracownia prowadzi również projekty z zakresu: fotografii kreacyjnej, artystycznej, fotografii interdyscyplinarnej powiązanej z innymi mediami, fotografii materii od analogowej do cyfrowej. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji indywidualnych projektów, pracy w studio fotograficznym, ciemniach: pozytywowej i negatywowej a także sesji pozastudyjnych.

 • Pracownia audio / Katedra Intermediów

  Pracownia audio to miejsce, w którym dźwięk jest podstawową materią twórczą. Program Pracowni umożliwia realizację wszelkich zadań z wykorzystaniem tego medium, także wykraczających poza realizacje dźwiękowe same w sobie. Rejestratory, programy do edycji materiału audio umożliwią udźwiękawianie filmów lub tworzenie słuchowisk. Sprzęt do nagrań studyjnych czy terenowych sprawdzi się w przypadku prac soundartowych, czy field recordingowych. Pracownia Audio to również miejsce wszelkich eksperymentów związanych z dźwiękiem, tworzenie instalacji, działań performatywnych, form narracyjnych, muzycznych czy filmowych bazujących na dźwięku takich jak wideoklipy czy wideoarty.

  Pracownia umożliwia tworzenie materiałów dźwiękowy będący częścią innych prac, jak również realizowanie dzieł skupiających się na dźwięku. Oprogramowanie stosowane na zajęciach: FL Studio, Ableton, Adobe Audition.

 • Pracownia działań intermedialnych / Katedra Intermediów

  Pracownia działań intermedialnych to badanie wybranego tematu i stale trwający eksperyment z formami zapisu refleksji. Uważne poruszanie się pomiędzy malarstwem, rysunkiem a animacją, wideo, dźwiękiem, fotografią.

  W Pracowni realizujemy projekty rozbudowujące świadomość artystyczną, umiejętność podejmowania decyzji, rozwój kreatywności, wykorzystując i rozwijając umiejętności koncepcyjne i manualne.

  Podstawą wszelkich prac jest autorski projekt, który podczas realizacji uzyska w pracowni wsparcie techniczne i koncepcyjne. Programy często łączą odległe i pozornie wykluczające się jakości, by zrealizować interdyscyplinarne założenia projektu, równocześnie umożliwiają realizację klasycznych cykli prac malarskich oraz rysunkowych.

  Nieobce w pracowni są narzędzia warsztatowe takie jak: piła kątowa, frezarka, wkrętarka, imadło, dłuto, pędzel, ołówek, węgiel rysunkowy, tusz, szpachla, farba olejna oraz akrylowa, lakier samochodowy, programy pakietu Adobe, silnik elektryczny, sensor podczerwieni, rejestrator dźwięku, kamera, aparat cyfrowy, rzutnik, piła łańcuchowa, papier, glina, cement.

 • Projekty zespołowe / Katedra Intermediów

  Projekty zespołowe to zajęcia dające możliwość zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego wymagającego pracy w grupie i podejścia interdyscyplinarnego w realizacji, łączącego sztukę, marketing, zarządzanie projektem, szeroko rozumianą produkcję oraz prezentację efektów przedsięwzięcia. Zajęcia kształtują umiejętności interpersonalne studentów, rozwijają zdolność współpracy, komunikacji, logistyki. Formuła zajęć jest otwarta, jej dynamika zależy od podjętego projektu jak np. realizacja filmu, słuchowisko radiowe, wystawa, akcja artystyczna, działania o charakterze społecznym, działania w przestrzeni publicznej, sieciowej itp.

 • Motion Graphic / Katedra Multimediów

  Uczestnicy kursy maja możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami animacji cyfrowej i edycji obrazu ruchomego z wykorzystaniem pakietu Adobe i programu Dragonframe. W trakcie kursu studenci rozwijają umiejętności stosowania narzędzi i technologii do projektowania i realizacji animacji oraz różnych zastosowań praktycznych i artystycznych animacji. Uczestnicy kursy realizują serię filmów takich jak: identyfikację wizualną w zakresie filmu animowanego (ident, film reklamowy, animowane logo), prezentacje multimedialne, ruchome grafiki, trailery i teledyski. Pracownia animacji rozwija indywidualne predyspozycje w realizacji ciekawej wypowiedzi artystycznej w różnych stylach i konwencjach.

 • Pracownia projektowania dla Interentu / Katedra Multimediów

  Pracownia projektowania dla Internetu na kierunku Digital Design prowadzona jest przez dwa lata i adresowana jest do studentów rozpoczynających swoją przygodę w świecie projektowania produktów interakcyjnych.

  W pierwszym roku kursu studenci poznają techniki projektowania witryn internetowych oraz zróżnicowane trendy projektowe w środowisku internetu. Prezentowane na zajęciach przykłady odnoszą się do budowy interfejsu graficznego, jego elementów oraz ich zachowania i interakcji z użytkownikiem. Wykonane ćwiczenia przygotowują studenta do pracy projektowej z uwzględnieniem etapów takich jak: wytyczne, koncepcja, wireframe, design, prezentacja.

  W drugim roku kursu studenci uczą się podejścia do tworzonego produktu w oparciu o użyteczność, doświadczenie, funkcjonalność, tak aby produkt był jak najbardziej wartościowy i intuicyjny dla końcowego użytkownika. Przedmiot rozwija kompetencje badawcze, strategiczne wraz z innowacyjnym podejściem do projektowania interfejsu.

 • Projektowanie strefy publicznej / Katedra Multimediów

  Celem kursu jest przygotowanie studenta do projektowania obiektów w przestrzeni publicznej oraz potrzeb użytkowników pod kątem pojęcia smart city/ smart home.

  Kurs składa się z praktycznego wykonywania kompletnych zgłoszeń do konkursów i aktywnego w nich uczestnictwa przy stałej opiece merytorycznej wykładowcy. Do każdego z zadań w ramach kursu dobierany jest peryferyjny specjalista mający wzbogacić wiedzę praktyczną w obrębie zadania. Podczas kursu Student poznaje metody rapid prototypingu (wycinanie laserowe, plotter, druk 3d), wizualizacji (użycie programów 3D oraz 2d), implementacji (internet of things oraz materiałoznawstwo), ale także metodologii pracy w zespole projektowym.

  Po kursie student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zmieniającym się rynku zleceń graficznych i projektowych.

  Słowa kluczowe: smart city, smart home, IoT, Internet of things, przestrzeń publiczna, rapid prototyping, druk 3D, wizualizacja, materiałoznawstwo.

 • Modelowanie 3D / Katedra Multimediów

  Podczas kursu modelowanie 3D student uczy się podstaw obsługi aplikacji 3D (Autodesk 3Dsmax): obsługi programu, zasad modelowania, tworzenia animacji (w tym animacji postaci), teksturowania i tworzenia materiałów etc.

  Umiejętności zdobyte w zakresie obsługi programu student wykorzystuje do realizacji zadań semestralnych, do których należą tworzenie animacji 3D, efektów specjalnych, oraz materiałów 3D do zastosowania w grach komputerowych, w tym kreacji postaci i z obszaru level design.

  Student podczas trwania kursu zdobywa również umiejętności z zakresu fotogrametrii, oraz narracji przestrzennej w odniesieniu do wirtualnych przestrzeni 3D.

 • Grafika Cyfrowa / Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku

  Pracownia rozwija myślenie o szeroko rozumianym obrazowaniu cyfrowym jako jednym z wielu możliwych środków wypowiedzi artystycznej. Program obejmuje zapoznanie się z podstawami możliwościami jakie daje to medium w zakresie technik ruchomych (animacja, gif) jak i statycznych. W ramach wykładów oraz indywidualnych rozmów omawiane są media cyfrowe i multimedia w sztuce współczesnej a także rozwój sztuki komputerowej od lat 60 tych. W ramach ćwiczeń studenci zachęcani są do eksperymentów i nietypowego używania narzędzi prowadzącego do powstawania prac opartych na przypadku i będących wynikiem błędów. Przeprowadzamy analizę różnorodnych strategii artystycznych w obrębie jak i poza sztuką cyfrową.

  Formy realizacji artystycznych na początku kursu są ustalane odgórnie by następnie student wyposażony w podstawową wiedzę mógł dowolnie poruszać się w programach i sam dokonywać świadomego wyboru formy wypowiedzi artystycznej.

 • Serigrafia / Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku

  Serigrafia jako technika graficzna cechuje się nieograniczonymi możliwościami realizacyjnymi. Szeroki zakres zastosowania techniki pozwala na różnorodne jej wykorzystanie. Program pracowni sitodruku skupia się na przekazaniu wiedzy technologicznej w zakresie wykonania szablonów sitodrukowych oraz na procesie druku bez żadnych ograniczeń formatowych z możliwością druku na różnorodnych materiałach /papier, szkło, plastik, etc/. Pracownia pozostaje otwarta na eksperymenty w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych z wykorzystaniu klasycznych technik graficznych z włączeniem mediów obrazowania cyfrowego.

 • Projektowanie graficzne / Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku

  Kurs projektowanie graficznego w oparciu o indywidualną i grupową pracę studentów nad zadaniami projektowymi o zróżnicowanym charakterze. Kurs pozwala nabyć podstawowe umiejętności projektowe. Studenci poznają współczesny warsztat pracy projektanta i zasady komunikatu wizualnego. Praca grupowa oparta o metody design thinking. Prezentacje z historii projektowania w Polsce i na świecie. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej oraz w formie indywidualnych korekt prac studentów.

 • Ilustracja / Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku

  Program pracowni pogłębia wiedzę z zakresu różnych technologii i umiejętności stosowania ilustracji w publikacjach książkowych oraz samodzielnego interpretowania tekstu pod kątem tworzenia ilustracji.

  Treści merytoryczne:
  1. Projekt książki
  2. Zestaw ilustracji: picture book
  3. Self-publishing: komiks

  Metody prowadzenia zajęć obejmują wykłady, wprowadzenie do tematyki zajęć, pracę własną studentów połączoną z indywidualnymi konsultacjami, przygotowanie projektów do druku oraz finalną realizację prac w postaci wydruków.

 • Animacja / Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku

  Program pracowni animacji obejmuje kształtowanie wyobraźni artystycznej oraz zapoznanie z środkami wyrazowymi w animacji i filmie.

  Kładziemy nacisk na poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie formy plastycznej i narracji filmowej. Ważnym aspektem podczas pracy nad autorskimi animacjami jest zgłębianie problematyki percepcji obrazu a także kształtowanie umiejętności prezentacji i obrony własnego projektu artystycznego. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej oraz w formie indywidualnych korekt prac studentów.

  Metody prowadzenia zajęć:
  – dokładne omówienie ćwiczenia wraz z pokazem przykładów (wykłady z zakresu historii animacji)
  – indywidualne i grupowe omawianie prac,
  – realizacja zadań na zajęciach i w domu
  – prezentacja prac