ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Sztuka i Media

 

Kierunek interdyscyplinarny. Samodzielny wybór ścieżki edukacyjnej. Zdobądź wiedzę z zakresu:
film, dźwięk, animacja
fotografia użytkowa; narracyjna, dokumentacyjna, wydawnicza
grafika projektowa, DTP, ilustracja, strony www

 

Absolwenci

 

Posiada zakres umiejętności oraz wiedzę pozwalające mu na swobodne poruszanie się pomiędzy mediami i budowanie autorskiego dzieła o charakterze interdyscyplinarnym.

Proces twórczy odbywa się w oparciu o zachowanie równowagi pomiędzy wykorzystywaniem tradycyjnych mediów, a użyciem narzędzi cyfrowych.

Rozbudowuje szeroki wachlarz narzędzi, którymi biegle się posługując może realizować zarówno dzieła artystyczne jak i formy umożliwiające odnalezienie się na nowoczesnym i wymagającym indywidualnej kreacji rynku zawodowym.

Potrafią kreatywnie wykorzystywać klasyczne metody zapisu wizualnego tj. malarstwo, rysunek, działania przestrzenne oraz samodzielnie zestawia je ze strefą nowoczesnych mediów digitalnych.

Zostają przygotowani do wielozmysłowego postrzegania sztuki. Potrafi posługiwać się właściwymi gatunkami fotograficznymi na potrzeby kreacji artystycznej, mediów, reklamy i wydawnictwa. Dynamicznie łączy umiejętności z zakresu różnorakich dziedzin, zarówno artystycznych jak i praktyczno-zawodowych.

Absolwenci potrafią współpracować w grupie tworząc wspólne projekty. Poprzez charakter studiów wykształca umiejętności interpersonalne; praca w zespole, decyzyjność, odpowiedzialność, kreatywny dobór środków artystycznych i narzędzi zawodowych.

Absolwent dostrzega również zmiany i reaguje na rynek sztuki i równocześnie ma możliwość odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent posiada realne umiejętności zawodowe i artystyczne umożliwiające samodzielne tworzenie miejsca pracy odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku.