ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Dyplom

Dyplom licencjacki i Aneks na kierunku Sztuka i Media są podsumowaniem doświadczeń interdyscyplinarnych studenta. Praca dyplomowa jest realizowana w jednej z wiodących pracowni interdyscyplinarnych skorelowanych z wybraną pracownią aneksu, co w efekcie końcowym powinno prowadzić do realizacji o spójnym przekazie artystycznym. Realizacja powinna spełniać wymogi ekspozycyjne.
Praca teoretyczna powiązana jest ściśle z problematyką artystycznego dyplomu licencjackiego. Stanowi jego tło intelektualne. Jej objętość powinna mieścić się w około 15-20 stronach.
Portfolio. Artystycznemu dyplomowi licencjackiemu powinno towarzyszyć zaprojektowane graficznie portfolio zawierające krótki komentarz odautorski oraz dokumentację fotograficzną (2 egzemplarze drukowane z załączoną dokumentacją cyfrową).
Prezentacja dyplomu artystycznego powinna zostać zaaranżowana w przestrzeni galeryjnej lub odpowiednio dobranej w tym celu.