ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Sztuka i Edukacja

Studia stacjonarne I stopnia

Studia wprowadzają w tajniki nowoczesnych sztuk wizualnych, od kuchni wciągają w praktyczną pracę edukatora, nauczyciela i animatora kultury, pokazują perspektywy w art-biznesie. SIE to także praktyki w instytucjach, plenery oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy edukacyjne.
PREZENTACJA KIERUNKU

Studia nauczycielskie ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej

Studenci wybierający specjalność nauczycielską mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia współfinansowanego przez Unię Europejską w projekcie „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach projektu przewidziano uczestnictwo studentek i studentów kierunku Sztuka
i edukacja w następujących aktywnościach:

a. szkolenie / kurs „Pionierzy edukacji kulturowej” poświęcone najciekawszym nowym działaniom edukacyjnym.
b. szkolenie / kurs wspierający realizacją wyjazdów edukacyjnych
c. wizyty studyjne – 3 wyjazdy w Polsce oraz kilkudniowy wyjazd zagraniczny na najciekawsze imprezy edukacyjne i do ośrodków wyznaczających aktualne trendy edukacji kulturowej.

Program wspiera przygotowanie i realizację zupełnie nowego modelu kształcenia nauczycieli nakierowanego na kreatywność, nowe strategie i techniki pracy.
Studia pozwalają na zdobywanie kwalifikacji w najlepszej w Polsce uczelni pedagogicznej.

  • dają możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego i artystycznego
  • gwarantują wsparcie ekspertów w ramach indywidualnych zajęć artystycznych i pedagogicznych
  • wykorzystują tutoring – rozwijają kreatywność i samodzielność myślenia każdego studenta ucząc wykorzystania tutoringu w edukacji szkolnej
  • praktyki realizowane w wybranych szkołach w Krakowie i w regionie
  • wykorzystują nowoczesne techniki informacyjne i multimedialne techniki artystyczne w edukacji

OPIS PROJEKTU

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Egzamin wstępny:
Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna:
– prezentowany zestaw powinien zawierać prace malarskie lub rysunkowe, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), projekty np. ilustracji lub komiksów, grafiki, fotografie, a także inne z szeroko pojętego zakresu prac plastycznych
– rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuk plastycznych oraz – w zależności od wybieranej specjalności – w ogólnym zakresie edukacji lub animacji kultury, jak również prezentowanego zestawu prac plastycznych