ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Seminaria dyplomowe

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

 

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

 

Wykaz wykładowców prowadzących seminaria dyplomowe

 

  • prof. UP Rafał Solewski

  • dr Weronika Plińska

  • dr Bernadeta Stano

    Historyczka sztuki; zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (sztuka w przestrzeni publicznej, rzeźba w poszerzonym polu, sztuka kobiet, ilustracja książkowa, fotografia socjologiczna itp.), wystawiennictwo, animacja kultury, arteterapia i art brut.