ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Plany Studiów

Program studiów Arteteraoia  – sztuki plastyczne

 

 

 • • Teoretyczne podstawy arteterapii
  • Psychopatologia i elementy psychiatrii
  • Pedagogika specjalna
  • Terapie kreatywne w praktyce:
  – Wizualne konstruowanie relacji interpersonalnych
  – Mechanizmy terapeutyczne w twórczości
  – Metodyka warsztatów twórczych
  • Rysunek i techniki graficzne w terapii
  • Multimedia w terapii
  • Trening interpersonalny
  • Kulturotwórcze strategie w rozwoju dziecka niepełnosprawnego
  • Terapia osób uzależnionych
  • Kierunki współczesnej psychoterapii
  • Psychologia kliniczna
  • Niepełnosprawność i rehabilitacja
  • Techniki malarskie w terapii
  • Rysunek i techniki graficzne w terapii
  • Techniki malarskie w terapii
  • Rysunek i techniki graficzne w terapii
 • • Techniki rzeźbiarskie w terapii
  • Techniki mieszane w terapii
  • Zajęcia seminaryjne
  • Kulturotwórcze strategie w rozwoju dziecka niepełnosprawnego
  • Terapia osób uzależnionych
  • Psychopatologia i elementy psychiatrii
  • Diagnostyka w arteterapii
  • Problemy integracji społecznej i kulturowej
  • Dramaterapia
  • Wykorzystanie rysunku, muzyki, metafory i bajki w oddziaływaniach o charakterze terapeutycznym wobec dzieci i młodzieży
  • Techniki relaksacyjne
  • Podstawowe zagadnienia sztuki współczesnejPraktyki zawodoweobserwacyjna, placówki ochrony zdrowia, domy pomocy społecznej; asystencka, współprowadzenie zajęć, placówki ochrony zdrowia, domy pomocy społecznej; realizacyjna (dyplomowa), placówki ochrony zdrowia, domy pomocy społecznej

 

 

 


 

Program studiów Kratywne Przetwarzanie Obrazu Cyfrowego 

 

 

 • I semestr Ścieżka IT

  Webdesign
  Konfiguracja i zarządzanie treścią
  Narzędzia grafiki komputerowej
  Animacje komputerowe
  Zespoły projektowe z superwizorem I, II (konsultacje)

 • I semestr Ścieżka artystyczna

  Projektowanie graficzne
  Typografia i liternictwo
  Multimedia i fotografia cyfrowa
  Kompozycja form wizualnychZespoły projektowe z superwizorem I, II (konsultacje)

 • I semestr ścieżka IT oraz artystyczna

  Komunikacja i zarzadzanie w projektach
  Modelowanie 3D
  Zespoły projektowe z superwizorem I, II
  Seminarium eksperckie 1
  Seminarium eksperckie 2