ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunkach

Arteterapia – sztuki plastyczne

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy arteterapeutycznej. Arteterapia korzystając z rozmaitych form autoekspresji stosowana jest w celach diagnostycznych i terapeutycznych, pozwala zapobiegać chorobom, zwalczać ich skutki, wyrównywać braki i ograniczenia spowodowane zmianami chorobowymi, wzbogacać życie człowieka niepełnosprawnego.

Program studiów opiera się na ścisłym powiązaniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod eksperymentalnych. Słuchacze doskonalą oraz rozwijają swoje umiejętności poznawcze, kreacyjne a także poznają zasady nawiązywania właściwych relacji z pacjentem.

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doświadczonych lekarzy i arteterapeutów.

 

 


 

 

Kreatywne przetwarzanie obrazu cyfrowego 

 

Studia dwu – semestralne z rozdzielną ścieżką edukacyjną w trakcie pierwszego semestru.

 

• Ścieżka informatyczna  kierowana jest do absolwentów kierunków artystycznych.  Celem programu tej ścieżki jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych, webdesignu, grafiki animacji komputerowej, przetwarzania dźwięku, obróbki wideo.

• Ścieżka artystyczna  skierowana jest do absolwentów kierunków informatycznych. Program tej ścieżki koncentruje się na przekazaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji wizualnej, elementów tworzenia kompozycji i projektowania graficznego, projektowania form grafiki użytkowej oraz grafiki cyfrowej w multimedialnej formie.

 

W trakcie drugiego semestru wszyscy słuchacze doskonalą umiejętność pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej, oraz nabywają wiedzę i umiejętności związane z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju nowych mediów, branży reklamowej, nowych technologii multimedialnych.