ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Dyplom

Egzamin ukończenia studiów podyplomowych 

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i napisanie pracy teoretycznej w oparciu o zrealizowany projekt warsztatów przeprowadzonych w trakcie zajęć bądź opis teoretyczny zaobserwowanych zjawisk i problemów.